Shaimaa Chamali fra 9. a. på Tovshøjskolen har været ung politiker i år – og hun kan anbefale det til andre unge. Sammen med 30 andre skoleelever i Aarhus har hun siddet i unge-byrådet, og nu skal der vælges nye unge politikere fra skolerne.

Frem til 14. oktober er der valg til det nye ungebyråd, og områderne (her: Gellerup-Toveshøj) bestemmer selv, hvordan valget foregår.
Shaima og hendes klassekammerat Shirin Abdul kom ind midtvejs i året, da de blev opfordret af Uneg4Unge, så de har deltaget i fire af seks møder.
Det har været spændende!
”Det har været spændende! Man bliver hørt, og vi har haft mange gode diskussioner,” siger Shaimaa.

”Jeg har været med til at diskutere, at lærerne bør sendes på nogle kurser, så de bliver bedre til at bruge smartboards. Vi har også snakket en del om rygning,” fortæller Shaimaa Chamali. Hendes gruppe nåede frem til, at der bør være totalt rygeforbud på skolerne.

Man er valgt for et år, men man kan godt blive genvalgt.

Mere end diskussion

Ungebyrådet nøjes ikke med at diskutere. Der kommer konkrete anbefalinger til Aarhus Byråd, og de unge politikere mødes med de voksne byrådspolitikere en gang om året.

Århus Ungdommens Fællesråd (www.auf.dk) hjælper ungebyrådet med alle praktiske spørgsmål. De enkelte distrikter klarer selv opstilling og valg af nye unge politikere.

I Gellerup-Toveshøj er der en kontaktperson, Sabrin Al-Zaidi fra Unge 4 Unge. Hun fortæller, at det endnu ikke er afgjort, hvordan og hvornår valget sker. Man stiller op, og eleverne på skolerne stemmer om, hvem der skal ind.

Hun opfordrer alle 13-17-årige til at interessere sig for ung politik og til at stille op:

”Udover at være politisk engageret, møder man en masse andre børn og unge fra Århus og kan dermed skabe sig nye sociale netværker..”

www.ungebyraad.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.