Det udskældte pointsystem, der gør det vanskeligt for udlændinge at få statsborgerskab i Danmark, bliver afskaffet – i hvert fald af de politikere, der var forsamlet i Gellerup onsdag aften. Her var der klart flertal. Ud over ”Rød blok” sagde også Kristendemokraterne og Liberal Alliance, at reglen skal væk.

Det var et af de mange emner til vælgermødet, der samlede op mod 100 beboere og politisk interesserede i Foreningernes Hus. Hele 10 politikere befolkede panelet og tog imod mange spørgsmål fra tilhørerne – der var mange flere spørgsmål end politikerne kunne nå at besvare. Mange spørgsmål kredsede om Gellerups og Toveshøjs udfordringer med mange beboere, der lever på starthjælp, dagpenge – og mange i egentlig fattigdom.

Løfte om flere praktikpladser

Politikernes løsning var, set med blå bloks øjne, øget vækst i samfundet og dermed øget beskæftigelse, flere praktikpladser og så videre. Rød blok var en tand mere konkret og lovede praktikpladser og lokal beskæftigelse, når eksempelvis helhedsplanen skal gennemføres.

Rene Skau Björnsson (S) sidder selv i foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening, men vil som politiker også arbejde for klausuler, så entreprenører mv. forpligtes til at indtænke lokale ansættelser, når de får opgaver. Eigil Andersen (SF) ønsker, at arbejdsgiverne skal indbetale til en central fond, så det bliver billigere for den enkelte arbejdsgiver at tage praktikanter.

De to samme politikere fik kritik af en tilhører – Pia Bjerre Christensen – for et ghettoudspil, som kører meget på folks angst for at bevæge sig i udsatte boligområder. Her var der en knast i Rød blok, idet Solveig Munk fra Enhedslisten også kritiserede de to partiers udspil.

Hjemsendelser og stenkast

En del af debatten gik på tonen i udlændingedebatten og veje til bedre integration. Politikerne var næsten hele vejen rundt enige om, at negativitet og manglende anerkendelse i hvert fald ikke er vejen frem.
Den radikale Liv Andersen lagde meget vægt på kulturmødet og præsenterede sloganet "Vi satser – også på Gellerup".
Kun Dansk Folkepartis Kim Christiansen vakte vrede hos tilhørerne med ønske om hjemsendelser af beboere i Gellerup. Det gav desværre nogle personlige mishagsytringer begge veje ved mødet – og desværre også stenkast på Kim Christiansens bil, da han forlod mødet.
Ifølge Ekstrabladet har Kim Christiansen meldt episoden til politiet, der efterforsker sagen som politisk motiveret overfald.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.