I en af den tidligere Nordgårdsskoles fløje ligger Familieskolen, der er en af tre familieskoler i Aarhus Kommune. De lyse lokaler rummer et dagbehandlingstilbud for familier, der har brug for støtte til deres barns skolegang. Familierne kommer hovedsagligt fra Gellerupområdet.

Nu er Familieskolerne, der udover Gellerup findes i Tilst og Søndervangen, truet af lukning. Aarhus Kommune varsler besparelser, og det ser ud til at ramme Familieskolernes eksistens.

Familieskolen i Gellerup har eksisteret siden 2009 og arbejder med at skabe bedre relationer mellem børn, forældre og skole. Familierne deltager i et forløb af tre til fire måneders varighed. Hele tiden bevares samarbejdet med den skole, som barnet kommer fra.

Tallene dokumenterer succes

Statistikken viser skolens klare succes. Langt de fleste fortsætter i deres normale skole, og ingen af eleverne har det været nødvendigt at anbringe udenfor hjemmet.

Arbejdsmetoderne består blandt andet i at observere og drøfte det sete, at udveksle erfaringer med andre forældre og at øve sig i de ting, der er svære. Udgangspunkt er altid anerkendelse af både børn og forældre. Alt sammen teknikker, som det tager tid at udvikle og blive god til.

”Den største styrke,” siger Mads Dombernowsky, der er koordinator på Familieskolen i Gellerup, ”er samarbejdet med forældrene. De bruger hinanden til at spejle sig i og blive klogere på egne reaktionsmønstre.”

Målet for skolen er, at børnene bliver ved med at være i normalsystemet. At de kan beholde tilknytningen til skole og kammeraterne, og at alle de ressourcer, der kan give børnene en positiv forandring, bliver inddraget.

Familierne bliver henvist til Familieskolen via skoler, SFO’er, familierådgivere eller ved at familierne selv henvender sig.

Da Familieskolen i sin tid blev oprettet, var målet, at der skulle være 10-12 familier tilknyttet til skolen af gangen. Lige nu er der 15 familier på skolen. Behovet ser ud til at være større end først antaget.
Det koster cirka 7-8 millioner om året at drive de tre familieskoler. Af dem går de 2,1 millioner til Gellerup.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.