Mens politikerne overvejer et krav om, at der skal oprettes praktikpladser for unge i forbindelse med offentligt byggeri, har Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger – indgået en frivillig aftale, som blev underskrevet på Almene Boligdage i Bella Center.
Ved samme lejlighed underskrev Boligforeningen Århus Omegn og Byggefirmaet Enemærke & Petersen a/s en partnerskabsaftale, som forpligter begge parter til at sætte fokus på social ansvarlighed.
Danmark står med en kæmpe udfordring. I dag står omkring 10.000 unge uden en praktikplads og dermed mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Danmark har brug for, at unge uddanner sig til fremtidens arbejdsmarked, for i fremtiden kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft. De unge vil gerne tage en uddannelse, men må ofte, som en nødløsning, færdiggøre uddannelsen med en skolepraktik, som ikke anerkendes af en arbejdsgiver på samme måde som en praktikperiode på en ”rigtig” arbejdsplads.

Aftalen mellem Århus Omegn og Enemærke & Petersen a/s har to fokuspunkter:

– At gøre noget aktivt for det generelle arbejdsmarked, herunder fx oprettelse af praktikpladser.
– At gøre noget aktivt for lokalområdet, til gavn for borgerne, såvel som udviklingen af området.

Praktikpladser og feriejob
Aftalen udmøntes i fire punkter:

  • Oprettelse af ordinære praktikpladser
  • Oprettelse af forpraktikpladser
  • Feriejob
  • Andre sociale tiltag, der kan øge beskæftigelsen og styrke udviklingen af lokalområdet

Jeg har store forventninger til denne aftale i forbindelse med udbuddet af arbejdet med renovering af Rosenhøj.

Ingen kan naturligvis vide, om Enemærke & Petersen a/s vinder en licitation og kommer til at udføre arbejdet, men vi vil bruge aftalen som afsæt for, på frivillig basis, at forpligte andre kommende samarbejdspartnere, når vi udbyder arbejde.

Jeg håber aftalen kan blive til stor gavn for de unge i Viby Syd, som mangler en praktikplads. Aftalen respekterer naturligvis gældende lovgivning samt de fagretslige aftaler og regler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.