Valgstedet Globus 1 summer selv ved 19-tiden af liv. Der er en strøm af mennesker i alle aldre til og fra stedet. Og også den megen aktivitet af biler på parkeringspladsen tyder på, at mange har stemt til folketingsvalget.
Maria Pencheri – nede på jorden
Maria Pencheri har stemt for første gang. Som hun siger: ”Det er vigtigt at stemme som en del af demokratiet, og det er min ret.”

Hun har stemt på et parti, som, hun synes, er dem, der er mest nede på jorden og ikke har lovet for meget. Det vigtigste emne for Maria er integrationspolitik. For det er uretfærdigt, at alle udlændinge bliver peget fingre af, selvom det kun er få, der ikke opfylder deres pligt.

Amira og Farah Amin  – vigtigt!

De næste, som har været inde og stemme, er Amira Amin og Farah Amin, som er mor og datter. Det er første gang, Farah kan stemme. ”Det er vigtigt at stemme i vores land,” siger Amira og fortsætter, ”man har ret til det og kan benytte sig af muligheden.”

De emner, som har afgjort, hvor Farah og Amira har sat deres kryds, er uddannelses-, arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik.  Og nu skal de hjem og følge valget aftenen igennem.

Iman Louise Møller – samarbejde
Iman Louise Møller stemmer, fordi hun gerne vil have indflydelse på, hvem der styrer landet. Hun har blandt andet truffet sit valg ud fra, hvad partierne vil på emner som udlændingepolitik, socialpolitik og uddannelsespolitik.

Hun har stemt strategisk på et parti, som har lovet at arbejde sammen med begge fløje. Iman skal hjem og lave mad og putte børn, men skal bestemt følge med i valget samtidig.

Kristina Vaabengaard – ny regering
For Kristina Vaabengaard drejer valget sig om at få en ny regering. Vigtige emner for hende er behandlingen af psykisk syge, arbejdsmarkedet og uddannelsespolitik.

”Det er ens ansvar til at deltage og bidrage til valget,” siger hun. Hun vil følge valget hele aftenen og glæder sig til, at Danmark får en kvindelig statsminister.

Samer Kason – en sød kandidat

Samer Kason er af den holdning, at alle skal stemme. Selv han har stemt på en kandidat, som er sød og vil hjælpe udlændinge.

Samer har brugt meget tid på at diskutere valget med sine venner og familie, og nu skal han hjem og følge valget i TV resten af aftenen.

Samsam Ali – uddannelse

Den sidste er Samsam Ali. Hun har været meget optaget af dette folketingsvalg og har diskuteret valget med medstuderende og familie.  Hun har ikke stemt før, men nu skulle det være, for som hun siger: ”Der er brug for en ny regering.” Det har været vigtigt for hende, hvad partierne mener om uddannelse og udlændingepolitik. Og hun skal som de andre hjem og følge valget.

Anti-demokrater vist bort

Udenfor bliver nogle mænd vist bort fra området. De er ude for at agitere mod demokratiet. Det er ikke tilladt at agitere i nærheden af et valgsted, og de trækker væk, mens andre bliver ved med at komme til for at bruge deres demokratiske ret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.