Da Gellerup og Toveshøjs beboere på Fremtidskonferencen i april var med til at definere, hvad trivsel og sundhed betyder for dem, stod arbejde og uddannelse højt på listen over nødvendige ingredienser. Et opsamlende møde 30. september skal være med til at fastholde visionerne.

Et godt liv skabes i høj grad af, at man er beskæftiget og en del af en større sammenhæng, var konferencedeltagerne enige om, og det skal derfor prioriteres at få folk i job.
Der var desuden et ønske om flere initiativer på tværs af køn, etnicitet og alder, og endelig var en idé at sætte arrangementer i værk med fokus på uddannelse, hvilket f.eks. har ført til den fælles dimissionsfest i juni, som var en stor succes.

Konferencen mundede dels ud i nogle fremtidsdrømme og visioner, dels nogle konkrete idéer til tiltag, som på kortere og længere sigt kan forbedre livskvaliteten for Gellerups beboere.

Vær med til at evaluere og udvikle
Nu er det så blevet tid til at samle op på Fremtidskonferencens resultater og gøre status over, hvad der er sket siden foråret. Der skal besluttes, hvordan den positive udvikling kan fortsættes, hvilke initiativer der skal udvikles fremover, og hvordan man fortsat kan styrke Gellerup/Toveshøjs trivsel.

Vil du være med til at evaluere de foreløbige erfaringer og bidrage til det fremtidige arbejde, så foregår det den 30.sept. kl.14.30 – 18.00 i Foreningernes Hus i Gellerup. Arrangørerne (som er Gellerup Bibliotek, Folkeinformation, Sundhedshuset, Jobhjørnet samt Sundhedscenter Aarhus vVest) opfordrer alle til at møde op, også selvom de ikke deltog i april måneds konference.

Har du lyst til at være med, så tilmeld dig senest mandag d. 26.september på mail til lokalbibliotekerne@aarhus.dk, eller personligt på Gellerup Bibliotek.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.