Der er mest skidt og lidt godt i det spareforlig, som 28 ud af 31 politikere har vedtaget fredag morgen, og som nu kommer i offentlig høring.
Den betyder, at både Gellerupscenen og Familieskolen i Gellerup lukker. Til gengæld er den halve husmandsstilling i Tousgårdsladen reddet, og der kommer nogle nye støttekroner til kultur.

Gellerupscenen vil ikke blive reddet af det politiske flertal. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er ikke med i forliget, og i spørgsmålet om teatret tager De Radikale forbehold.

Lukker og åbner
Mens forligspartierne med den ene hånd lukker teatret, afsætter de i 2012 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. i 2013 og efterfølgende år til nye kulturtilbud i Gellerup. En halv million af disse går forlods til Opgang 2 og husmandsordningen i Tousgaardsladen.

I teksten hedder det:

”Forligspartierne lægger i den forbindelse vægt på, at midlerne går til kulturformål og til kulturinstitutioner, der gennemfører aktiviteter i området og på sigt aktiviteter, der bl.a. kan foregå i det nye medborgerhus …  Aarhus Kommune vil i den forbindelse arbejde for, at Gellerup Bibliotek flyttes til medborgerhuset. Udover at fungere som bibliotek med borgerservicefunktioner, vil et bibliotek i medborgerhuset også kunne rumme en alsidig række af kulturaktiviteter og fungere som et bredt kulturtilbud i området.”

I teksten kommer det således frem, at kommunen helst ser en flytning af Gellerup Bibliotek, fordi bygningen er utidssvarende og nedslidt.

Til sidst kommer teatret igen ind i teksten:

”Ønsket om at huse kulturelle og kommunale aktiviteter i medborgerhuset som fx teater og bibliotek er i tråd med intentionen i Helhedsplanens dispositionsplan. 

Kun Tilst bevarer familieskole

Familieskolerne i Gellerup og Søndervangen reddes ikke. Skolen i Tilst videreføres dog for 3 mio. kr. om året. Ifølge forliget betyder det, at Tilst vil kunne optage flere vestby-familier.
Se hele budgetforliget

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.