"Huslejestigningerne er for store. Vi har ikke råd til at betale 300-400 kr. mere hver måned."
Med de argumenter har de fremmødte beboere kritiseret budgetterne i både Gellerupparken og Toveshøj. Det skete på de to afdelingsmøder, hvor der var lagt op til huslejestigninger på 6,97 procent i Toveshøj og 7,55 procent i Gellerupparken. Toveshøj valgte at nedstemme budgettet, mens Gellerupparken vedtog budgettet med ændringsforslag – i begge afdelinger har man bedt om besparelser, der kan mildne stigningen.
Det er ekstraordinære store lejestigninger, der kommer, de øvrige år har stignignerne typisk været betydeligt mindre.
Der er mange årsager til, at afdelingsbestyrelserne gik til afdelingsmøderne med et højere budget. En af de store poster er ejendomsværdibeskatningen, som alene udgør en tredjedel af stigningen. Afdelingerne skal også foretage henlæggelser, en anden årsag til stigningen.
Hærværk og dårlig affaldssortering i de to boligområder er også noget, der kan mærkes på budgetterne.
I Toveshøj betyder stigningen eksempelvis en huslejestigning på 367 kroner om måneden for en lejlighed på 95 kvadratmeter. I Gellerupparken koster det ekstra 430 kr. for en af de store lejligheder på 128 kvm.
En beboer i afdeling 4, der er på dagpenge, bemærkede ”hvis jeg skal betale det her, har jeg ikke råd til at købe et par nye sko.”
  
Khaled Mansour, mangeårigt medlem af afdelingsbestyrelsen i afdeling 4, valgte til slut at stille forslag om besparelser på to områder – at udskyde en ekstraordinær istandsættelser af 30 udvalgte lejligheder, som så blot renoveres til at være almindeligt pæne. Ligeledes blev det foreslået at udskyde henlæggelser til bedre tider.
I Toveshøj vil man forsøge at få Århus Kommune til at sænke ejendomsbeskatningen. Brabrand Boligforening har fået nogle jurister til at undersøge denne vinkel, men uanset hvad, vil der gå et godt stykke tid med udredningen.
I Gellerupparken skal det undersøges, om henlæggelserne kan udskydes, og om 30 lejligheder i stedet for den helt store modernisering kan få en mere "almindelig" moderniseringen, og om dette får indflydelse på budgettet.
Den store stigning varslet til beboerne
Afdelingsbestyrelserne skal nå frem til besparelser, så har beboerne begge steder fået en varsel om den oprindelige, store stigning.
Det skyldes, at huslejestigninger skal varsles tre måneder forinden. Hvis man ventede med at sende varsel ud, og det viser sig umuligt at spare på budgetterne, så vil lejerne måske kun få 10 måneder til at betale de stigende udgifter og ikke et helt år.
Og omvendt: hvis stigningen bliver mindre end varslet, så nedsættes huslejen med en måneds varsel.
En plaster på såret: antennebidraget sættes ned med knap 37 kroner pr. lejlighed pr. måned.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.