I en fyldt Café Perlen holdte Lars Olsen oplæg d. 26. september. Det var arrangeret af Beboerforum, som er et netværk etableret af Det Boligsociale Fællessekretariat. Lars Olsen er kendt som journalist og forfatter og ivrig debattør af den almene boligsektor.
De cirka 30 fremmødte hørte et oplæg, der nåede vidt omkring i emner som sammenhængskraft, ulighed og boligformer. En af Lars Olsens pointer er, at der næsten ikke er nogen i hverken folketing eller blandt borgmestre, der bor i almene boliger. Ligeledes er der meget få journalister og meningsdannere, der ikke bor i ejerbolig. Det gør, mener Lars Olsen, at problematikker som skattefradrag til boligforbedringer og brugen af Landsbyggefondens midler ikke kommer på den offentlige dagsorden. 
Folkeskolen og bolig
Et andet tema var folkeskolen som et sted, hvor man før i høj grad mødte høj og lav i samfundet. Nu er folkeskolen præget af samme differentiering som de boligområder, de ligger i. Det betyder, at der opstår en ny underklasse af de unge, som ikke har fået basale kundskaber med sig fra deres folkeskole. Mens andre har mulighed for at sende deres børn på privatskole eller mere velfungerende folkeskoler. På den måde, gør Lars Olsen opmærksom på, så mister vi kendskabet til hinandens situation. En styrke, som ellers har været med til at skabe det danske velfærdssamfund.
Løsninger
Efter oplægget var der en livlig diskussion og mange spørgsmål. Blandt de løsningsforslag, som der var bred tilslutning til, var Lars Olsens forslag om blandede boligformer og en forhåbentlig nedsættelse af et by- og boligministerium.
Lars Olsens hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.