Tre af de "store" i Gellerup – de to afdelingsbestyrelser og Gellerup Fællesråd – har afsendt skarpe protester imod byrådsflertallets spareforlig. Forliget fjerner tilsluddet til Gellerupscenen og lukker Familieskolen – og mere.

Afdelingsformændene Helle Hansen og Anett Sällsäter Christiansen hæfter sig ved, at det er de samme partier, der skærer ned i Gellerup, som for blot to år siden var med til at forhandle en aftale igennem om en helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. De skriver blandt andet:

"Forslaget om at fjerne driftstilskuddet til den selvejende institution Gellerupscenen får de flotte politiske skåltaler, da aftalen om helhedsplanen blev indgået, til at klinge hult. Det giver absolut ingen mening her ved starten af helhedsplanen, at Aarhus Kommune lægger ud med at trække tæppet væk under en for Gellerupområdet så vigtig lokal kulturinstitution.

Gellerup er Danmarks børnerigeste område. Med lukningen af Gellerupscenen vil der ikke længere være et permanent tilbud, hvor områdets børn og unge kan opleve danske kulturskatte.

Med Helhedsplanen ville man åbne området – men nu lukker politikerne det endnu mere.
Fællesråd: Tilbageslag
Gellerup Fællesråd – også med Helle Hansen som formand – går også i rette med besparelserne på blandt andet Gellerupscenen:
"En lukning af Gellerupscenen et meget stort tilbageslag for kulturen i Gellerup og for den fremtidige forbindelse til vestbyen og resten af Aarhus."
Fællesrådet noterer sig, at måske skal Gellerupscenens bygning rives ned, men det er ikke et argument i sig selv:
"I stedet bør et nyt fysisk teater indtænkes i helhedsplanen, som uden dette kulturelle tilbud i høj grad synes amputeret i forhold til de store tanker og drømme for vestbyen."
Familieskolen et stærkt tilbud
Gellerup Fællesråd kritiserer også en planlagt lukning af Familieskolen i Brabrand:
"Den har været er en del af de samlede forebyggende foranstaltninger for udsatte familier, børn og unge, som der findes rigtig mange af i Gellerup. Og det virker derfor ikke videre gennemtænkt at lave besparelser af den slags netop i dette område, hvor udfordringerne er så store, som de er for mange børn og deres forældre."
Bibliotek: seks dage om ugen
Spareforliget vil også fjerne en af Gellerup Biblioteks åbningsdage. Men hvis biblioteksvæsenet skal spare, ser Fællesrådet hellere de seks åbningsdage bibeholdt – men med færre timer om dagen. Det er vigtigt, at beboerne kan komme på biblioteket hver dag, argumenterer Fællesrådet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.