Det var for dyrt for mange at gå i fritids- eller ungdomsklub tidligere. Derfor droppede mange af dem ud, især i udsatte boligområder. Derfor blev kontingenterne sat meget drastisk ned i august sidste år, og det hjalp.
Medlemstallet i klubberne i Gellerup og Toveshøj er steget væsentligt sammen med det billigere kontingent, som kun er på 200 kroner om året (ungdomsklub) eller 100 kroner i fritidsklubber.
Toveshøj havde i februar sidste år 53 i fritids- og ungdomsklub, og det er nu steget med hele 77 procent til i alt 94 unge.
Gellerup gik fra 96 medlemmer til 128 – det er en stigning på 33 procent.
Tallene fremgår af en analyse fra Det Boligsociale Fællessekretariat. Sekretariatet havde i 2009 dokumenteret, at høje kontingenter afholdt unge fra især udsatte boligområder fra at benytte tilbudene. Derefter beslutte byrådet at genstarte den positive særbehandling af Gellerup-Toveshøj, Herredsvang, Bispehaven og Rosenhøj.
Særbehandlingen virker
Og den særbehandling har virket efter hensigten, fortæller den nye analyse.
"Kontingentnedsættelsen har en positiv indvirkning på det pædagogiske arbejde i klubberne. Hvis der eksempelvis skal laves en pigeklub kræver det en vis volumen, som man har haft svært ved at opretholde tidligere. Med kontingentnedsættelsen og den heraf følgende stigning i medlemstallet er der skabt grobund for nye pædagogiske tiltag til gavn for klubmedlemmerne," hedder det i analysen. 
"Der er skabt nye muligheder for kontinuitet i det pædagogiske arbejde”, som af klublederne udtrykker det. Samtidig er klubpersonalet blevet lettet for en byrde. Den konstante bekymring over det lave medlemstal og løbende forsøg på at hverve nye medlemmer har været en markant stressfaktor og ressourcekrævende opgave for personalet. Nu kan personalet bedre koncentrere sig om det pædagogiske arbejde i stedet for at være på evig jagt efter nye medlemmer.
I sparetider kan det være svært at få lov til at beholde selv rigtig gode tilbud, men analysen peger på, at indsatsen betaler sig i det lange løb. Den har ikke alene tiltrukket nye børn og unge – som ellers lå i risikozonen for at komme på afveje – den gør det også lettere at holde på de velfungerende unge, der også er engagerede andre steder, og dermed bliver medlemssammensætningen mere blandet, end den har været tidligere.
Læs analysen på www.bydele.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.