En uvildig analyse af de næste letbane-etaper i Aarhus viser, at det samfundsøkonomisk bedst kan betale sig at starte med Gellerup. Men selv hvis Letbanesekretariatet og Aarhus Kommune vælger denne løsning ud af fire valgmulighedder, så vil der gå 10 år, inden passagererne kan stige på første gang. Så lang tid tager processen.
I øjeblikket projekteres den første etape til Lisbjerg, så analysen går på etape 2. Og her er konklusionen fra sekretariatet helt klar:

”Etape B til Brabrand er det samfundsøkonomisk klart mest rentable projekt med en NNV (netto-nutidsværdi, red.) på -5 mio. kr. og en intern rente på 4,9 %. Etape B til Brabrand lever således næsten op til Finansministeriets kriterier for, at et projekt er samfundsøkonomisk rentabelt.”
Analysen siger, at 21.900 passagerer vil benytte ruten hver dag. Det vil være en forøgelse af de kollektive rejser på 5.200, og 1200 bilture vil gå over til at blive kollektive.

Hvis man ser på selve driftsøkonomien, kan det bedre betale sig at vælge etapen til Kolt-Hasselager, men analysen tager også andre faktorer ind for at vurdere gevinster for samfundet, og her vinder Gellerup.Strækningen er kortere, og alligevel flyttes så mange passagerer over fra bil og bus, at der er gevinst for samfundet ved at lægge et dobbelt-sporet skinnesystem til Gellerup.
Passer til helhedsplanen
Analysen gør også opmærksom på, at selv hvis økonomien i en rute til Gellerup ikke havde været rentabel, kan man godt argumentere for at lægge skinnerne alligevel. Nemlig for at sikre en positiv udvikling i udsatte boligområder – og det er netop, hvad der er tanken med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.
Letbanen vil ganske enkelt skubbe på en god udvikling. Det vil 15 minutter at køre fra City Vest til centrum, og turen er behagelig. Der bliver 12 stop på ruten.

Hvis politikerne vælger Gellerup, så vil de første passagerer dog først hoppe på toget i 2021. Så langstrakt er processen desværre.
Læs analysen på Midttrafiks hjemmeside (kort version)
Læs den lange version

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.