Efter budgetforliget kan det konstateres, at Familieskolerne i Gellerup og Søndervangen skal lukkes, mens Familieskolen i Tilst kan fortsætte med et større optag af elever. Men hvorfor lukke en succes som Familieskolerne?

Rådmand for Social Forhold og Beskæftigelse Hans Halvorsen indrømmer, at det kan virke selvmodsigende. ”Vi forsøgte til det sidste at redde Familieskolerne, men i forhandlingerne blev det kun til tre mio. til skolen i Tilst,” siger han og fortsætter: ”Til gengæld blev det aftalt at undersøge, hvad normalområdet kan løfte selv. Og her vil erfaringer fra Familieskoler indgå.”

Måske socialrådgivere
En anden mulighed, som skal undersøges, er at ansætte socialrådgivere på skolerne. Socialrådgiverne vil kunne tage sig af familierne som helhed på samme måde, som Familieskolerne har gjort.
”Det er et tilbud, som de har haft gode erfaringer med i København,” påpeger Hans Halvorsen. ”Der skal bruges cirka et år på analysearbejde, og det er noget af det, som vi godt kunne have gjort anderledes,” erkender Hans Halvorsen. ”Jeg så gerne, at vi fik en længere periode med udfasning af Familieskolerne, så vi kunne have overdraget området på en mere smidig måde.”
Folkeskolen og de utilpassede børn
”Det bliver i højere grad folkeskolernes opgave at løfte opgaven med de utilpassede elever. ”Det har været for nemt at sige: Der er et problem med denne elev – og så sende eleven videre til det sociale system,” pointerer Hans Halvorsen. ”Folkeskolen skal klædes bedre på til at kunne beholde de utilpassede børn i den normale skole.”
I Gellerupområdet er det forventningen, at Hotspot-medarbejderne vil understøtte den forebyggende indsats for børn med problemer, så der ikke bliver flere anbringelser end nu. Og det er muligt at henvende sig til Familieskolen i Tilst, hvis der er problemer i skolen.

”Men det er klart, at det er en serviceforringelse i forhold til de familier, der før havde Familieskolen i Gellerup og Søndervangen som tilbud,” siger Hans Halvorsen.
”Der er ingen grund til at benægte det. Men det var en forudsætning for at få det overordnede budget til at hænge sammen.”
Så selvom Familieskolen ikke stod til at redde i samme form som i dag, er der sat initiativer i gang for at sikre børn med vanskeligheder en god skolegang.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.