For første gang mødes de folkevalgte afdelingsbestyrelser i landets udsatte boligområder til et "topmøde". Det sker lørdag i Nyborg, hvor omkring 74 medlemmer af afdelingsbestyrelserne mødes for at sætte deres egen dagsorden.
Initiativet kom fra Gellerupparken, Toveshøj, Mjølnerparken og Vollsmose.
"Vi har ofte snakket sammen og har meget til fælles. Blandt andet det, at vi ikke kan genkende det billede, som medierne nogle gange stiller op om os. Og at vi savner et mødeforum, så afdelingsbestyrelserne sammen kan få en "stemme"," siger Helle Hansen, Gellerupparken.
De tre udsatte områder har sammen med Boligselskabernes Landsforening sat en en-dags konference op fra lørdag til søndag.
Portalen skriver ikke "ghetto" om disse områder, hvoraf 28 er omfattet af den tidligere regerings såkaldte "ghettoliste". For et af formålene med at samles er at gøre op med det udskældte begreb, som i sig selv ikke fortæller noget konstruktivt om de udfordringer, som boligområderne har. Den nye regering gør nu op med "ghetto"-begrebet, men mange journalister benytter det fortsat.
Fælles interesser
Boligområderne har mange fælles interesser, som diskuteres på konferencen:

  • den nye regerings planer for indsats i socialt udsatte områder
  • hvordan går det med medborgerskabet? Medierne fortæller os, at danskere med indvandrerbaggrund ikke stemmer ved valgene og ikke deltager meget i samfundet – men det har professor Jørgen Goul Andersen nogle helt andre bud på lørdag
  • boligsociale helhedsplaner – hvordan laves de i praksis
  • trygge boligområder – hvordan Odense Kommune og Vollsmose samarbejder
  • det frivillige arbejdes betydning for boligområderne
  • hvordan kan afdelingsbestyrelserne bidrage til gode indsatser, involvere flere beboere, indgå i netværk, styrke image mv.

Helle Hansen, formand for Gellerupparken, er med til at byde velkommen på konferencen. Fra Gellerupparken kommer desuden Ali Khalil, Marianne Rossen og (beboer) Susanne Schmidt Sørensen. Fra Toveshøj deltager Anett Sällsäter Christiansen og Troels Bo Knudsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.