Tilskuddet til Familieskolen i Gellerup er blevet fjernet med budgetforliget i september 2011, så når vi går ind i 2012, vil dørene til den gamle Nordgårsskoles sydlige fløj ikke længere blive åbnet for de trængende familier.

”Familierne er rystede og har svært ved at forstå, hvorfor vi skal lukke, når der er så mange, der er glade for tilbuddet, og det har været så stor en succes,” fortæller Mads Dombernowsky, der er koordinator på Familieskolen i Gellerup.

Lokale tilbud virker bedre
Famileskolens erfaring er, at der er behov for et tilbud til børn, der har problemer i skolen. Et sådant tilbud skal henvende sig til hele familien og samtidig inddrage skolen. Men hvilke muligheder er der så for de udsatte børn og deres familier, når Familieskolen forsvinder?

En mulighed er, at de familier, der mister deres lokale tilbud i Gellerup skifter over til Familieskolen i Tilst, der i budgetforligt fik tildelt flere midler og dermed en højere kapacitet end tidligere. En anden mulighed er at gå til Socialforvaltningen for at få hjælp. Ingen af delene er dog en ideel løsning, mener Mads Dombernowsky.

”Det har en stor betydning for familierne, at vi er lokale. Det betyder, at det kan være en barriere, at familierne fra Gellerup skal til Tilst for at få hjælp, hvor der næppe vil være kapacitet til at overflytte alle familierne. Socialforvaltningen kan også tilbyde hjælp, men jeg er bange for, at flere familier vil takke nej, fordi de ikke er er fortrolige med Socialforvaltningen,” fortæller Mads Dombernowsky bekymret.  

De gode erfaringer bliver taget med
De fire medarbejdere tilknyttet Familieskolen i Gellerup har allerede fundet anden beskæftigelse, og Mads Dombernowsky kommer tilbage til Familieskolen i Tilst, hvor han tidligere har arbejdet. Han kommer derfor til at tage alle de gode erfaringer fra arbejdet i Gellerup med sig, så de ikke forsvinder ikke ud af systemet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.