Den enkelte beboer føler sig sjældent utryg ved at gå rundt i Gellerup – men de føler utryghed på andres vegne: deres børn, tilflyttere og så videre.
Det blev nævnt af en Gellerup-beboer, Susanne Schmidt Sørensen, da hun og knapt 40 andre deltog i Samvirkets kvartalsmøde – et forum for beboere, foreninger, institutioner og så videre.

Deltagerne greb fat i det tilsyneladende paradoks – at det ofte er på andres vegne, man er utryg. For utrygheden ER der ind imellem. En mor er utryg, når hendes barn skal krydse Edwin Rahrs Vej morgen og eftermiddag, for den vej er vitterligt farlig. Rigtig mange knallertkørere og bilister mener ikke, at færdselsreglerne gælder på den vej. Og i øvrigt heller ikke på Hejredalsvej, på Gudrunsvej…

Så hvordan kan man som enkeltperson og som gruppe bidrage til at skabe mere tryghed? Det var spørgsmålet, som Fritidsleder Anders Glahn stillede til alle deltagerne, som derefter gik i grupper for at besvare det.

Vi kan ikke løbe fra byens største kriminalitet
Glahn gav et par hurtige og ikke helt rosenrøde opsange til gruppearbejdet:

”Vi kan ikke løbe fra, at vi har byens største kriminalitet. Så: HAR vi styr på, hvad vore børn og unge går rundt og laver? Hvordan kan vi samarbejde om at skabe tryghed – og det er ikke bare et politiarbejde, for ingen kan løse det alene.  Vi har gode erfaringer med at gå rundt i Gellerup, når det ”brænder i Paris”, og det viser sig, at forældrene er tilfredse med, at vi deler sedler ud om, at børnene bør være hjemme om aftenen.”

I øvrigt ”runderer” HotSpots gademedarbejdere hver dag – men derom i en kommende artikel…

Tilbage til tre gruppers arbejde. De skrev plakater om, hvad de hver især og som grupper kan gøre, og det var i snakken bagefter, at ”utryghed på andres vegne” kom frem. 
De gode og sandfærdige historier
En af konklusionerne var, at der bestemt er mange ting, der kan gøres for at skabe et trygt Gellerup, men at det i virkeligheden også handler om at komme frem med de gode og sandfærdige historier, det vil sige at brande bydelen på ærlig vis. SÅ vil nogle fordomme pludselig blive aflivet.

Samvirket i Gellerup og Toveshøj skal koordinere nogle af disse aktiviteter, og foreninger og netværk skal blive bedre til at bruge hinanden – det var blot et par af anbefalingerne. Som enkeltpersoner kan man dyrke de gode mønsterbrydere – og knytte netværk.

Se ”plakaterne” her til højre – her er flere anbefalinger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.