Det er snart et år siden, den første sundhedscafé gik i gang i Tousgårdsladen i Toveshøj. Med åbningen af sundhedscafeen fik Gellerup /Toveshøjs beboere hver uge tilbud om et gratis, åbent og anonymt sundhedstjek lige uden for deres dør. Den første gange komder kun få forbi. Besøgstallet har dog været stigende siden, og har nogle gange været på omkring 20.

De fleste har ønsket at få tjekket blodtryk, blodsukker, vægt og kroppens alder.Mange – både kvinder og mænd – har ønsket en sundhedssamtale. Her har besøgende fået vejledning om så forskellige sundhedsemner som diabetes, sund kost, motion, stress, søvnbesvær, rygning, medicin, råd om vægttab og hjælp til at finde vej i sundhedssystemet.

Mange sunde aktiviteter

”Vi er meget lydhøre over for beboernes ønsker og behov i forhold til sunde aktiviteter og forsøger at opstarte disse, hvis ikke de allerede findes i området,” fortæller projektleder for Sundhedscafeerne Helle Dybdal Jensen og forsikrer områdets mænd, at fokus i 2012 især vil være at starte sunde aktiviteter, som mænd og unge ønsker sig.

”Mænd og unge skal henvende sig til os med deres ønske til aktiviteter,” fortæller Helle Dybdal Jensen, der samtidig påpeger, at endnu flere fra området er velkomne til at besøge Sundhedscafeen.

Samarbejde med bydelsmødrene
Sundhedscafeen har i sin korte levetid også arbejdet på at knytte projekter og aktører sammen. En af samarbejdsrelationerne som især kommer de besøgende med en anden etnisk baggrund end dansk til gode, er samarbejdet med bydelsmødrene fra Kvindehuset Århus. Bydelsmor er en kvinde med anden et etnisk baggrund end dansk. Hun er en ressourceperson fra området og har tavshedspligt.
Hun tilbyder hjælp til de besøgende i sundhedscafeen i åbningstiden med praktiske ting bl.a. tolkning og at udfylde den sundhedsprofil, der danner baggrund for den uddybende sundhedssamtale, hvis beboeren ønsker en sådan.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.