Børnetallet falder svagt i Gellerup, og derfor skal der også bygges til lidt færre børn end først planlagt i den kommende børneby på Nordgårdskolens areal. Denne tendens kan være med til at redde Foreningeres Hus’ liv, indtil den kan flytte til et nybygget beboerhus om tre-fire år.
Seks børneinstitutioner er i "vejen" for de nye veje, der skal pløjes igennem Gellerup. Det står i hvert fald i indstillingen til byrådet, men faktisk er det kum fem, der er i klemme. Den sidste, Mejsen på Gudrunsvej 32, bliver ikke berørt af den nye vej, der skal gå fra Globus1 igennem boligblokken og til Nordgårdskolens areal.
Fejl i de grønne pletter
Projektleder Lene Vestervang Olsen, Aarhus Kommune, kan på sit oversigtskort se, at Spurven og Svalen på Gudrunsvej 34 og 36 bliver "ramt" af den nye vej, men Mejsen ser ikke ud til at ligge i vejen.
Altså kan denne ikke tælle med i den mest akutte planlægning af børnebyen. Ydermere står den tom det meste af tiden, men lige nu benyttes den af børn fra Åbyhøj, som er midlertidigt hjemløse på grund af rotter.
Lene Vestervang Olsen:
"Ja, det er fem dagtilbud, vi flytter til børnebyen. Vi regner samtidig med, at vi kan have dem i fire nye dagtilbud á tre grupper, eller også bliver det tre dagtilbud á fire grupper – det har vi ikke lagt os fast på."
Prognose: 185 børn
På det seneste møde i børn- og ungeudvalget lagde forvaltningen en prognose frem, og den er da også mindre end de 240 børn, som tidligere har været prognosen. Der er rigeligt plads til 240 børn på arealet, men spørgsmålet er, om man i starten kan bygge til færre børn – og lade Foreningernes Hus blive stående i en periode.
Prognosen nu siger: 75 børn i vuggestuealderen, og 110 børn i børnehavealderen. Det fremgår også af udvalgsmødets referat, at det bliver en helt frisk prognose, som på byggetidspunktet vil blive brugt til at bestemme antallet af pladser i børnebyen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.