Foreningernes Hus fik på byrådsmødet onsdag ikke en garanti for, at huset kan blive på Nordgårdskolen, indtil der står et nyt beboerhus parat om tre til fire år. Den radikale Rabih Azad-Ahmad forsøgte at få borgmesteren til at garantere dette, men måtte nøjes med pæne hensigter om at sikre "gode faciliteter".
Byrådet var helt enig i, at Foreningernes Hus gør et værdifuldt arbejde, og Rabih blev rost fra flere sider for sin vedholdende støtte.
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) sagde, at "vi skal gøre os yderst umage med at planlægge børnebyen i Gellerup, så vi samtidig tager maksimalt hensyn til brugerne. Det er vigtigt at støtte op om foreningslivet og de ildsjæle, der er."
Rabih Azad-Ahmad syntes ikke, at den udtalelse var klar i mælet:
"Ja, vi er helt enige om, at de gør et fantastisk arbejde, aktiverer beboerne og får dem til at deltage i demokratiet. Derfor vil jeg gerne spørge, om borgmesteren vil arbejde for, at Foreningernes Hus ikke pludselig bliver hjemløs?"
Men så langt ville borgmesteren ikke strække sig:
"Jeg kan ikke udstede en garanti i dag imod, at huset ikke kommer til at flytte til et andet sted midlertidig, fordi der er mange ting, der skal spille sammen, blandt andet finansieringen af helhedsplanen. Beslutningen, som vi tager i aften, handler i første række om at tage vare på børnene i området, og dernæst har vi intentioner om at skabe gode faciliteter for foreningerne, fordi de er en integreret del af helhedsplanen."
Løfte om dialog
Det, som er sikret, er at børn- og ungerådmand Kristian Würz (som var fraværende til byrådsmødet på grund af barselsorlov) vil tage en dialog med Foreningernes Hus.
For Rabih Azad-Ahmad var det vigtigt, at Foreningernes Hus ikke kastes ud i en usikker situation, og derfor må lejeaftalen med huset forlænges, og byrådet skal tænke i helheder, så ikke kun børnene, men også deres søskende og forældre tænkes ind.
SFs Thomas Medom havde også ros til overs for den radikale Gellerup-beboer, og han markerede, at byrådet her har en chance for at støtte op om civilsamfundet.

Enhedslisten imod store børnebyer
Enhedslistens Jette Jensen: 
"Vi vil gerne signalere kraftigt til Børn og Unge, at de og rådmanden har et ansvar sammen med borgmesteren og teknik- og miljørådmanden om at sikre, at Foreningernes Hus fortsat har et sted at være."
Enhedslisten kunne godt gå med til et børnebyggeri i Gellerup, men går imod "børnebyer" med flere daginstitutioner sammen. Det risikerer at blive et sted, hvor unge hænger ud om aftenen og begår hærværk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.