Det første store beløb på 600 mio. kr. er bevilget til helhedsplanen i Gellerup og Toveshøj, og dermed er der en række processer, der går i gang. En af de vigtige er kommunikationen med beboerne. 
Den del har ligget underdrejet, mente flere politikere på det sidste byrådsmøde i 2011.
Enhedslistens Jette Jensen havde stillet et forslag om, at kommunen og Brabrand Boligforening sørger for, at "…at de beboere, der bliver berørt af nedrivning, omdannelse og salg af boligblikke, tilbydes støtte og vejledning i forhold til afklaring af den fremtidige boligsituation." Begrundelsen var, at "…en lang række beboere i området oplever usikkerhed i forhold til den fremtidige boligsituation: hvornår og på hvilke vilkår skal den enkelte fraflytte sin nuværende bolig? osv."
Ango Winther (S) opfordrede også parterne til at komme i arbejdstøjet og fortælle, hvad der sker og hvornår, men gjorde opmærksom på, at informatinsopgaven allerede er en del af helhedsplanen.
Han blev suppleret af Dorthe Laustsen (SF), som gerne ville sende et signal til boligforeningen om, at oplysning og vejledning er en vigtig opgave.
"Jeg hører også, at det er man indstillet på," sagde hun.
Rabih Azad-Ahmad (R) kaldte Enhedslistens forslag vigtigt i forhold til at give beboerne ejerskab til helhedsplanen.
"Boligforeningen og afdelingerne gør allerede et godt arbejde med at informere på forskellige sprog – men opgaven kræver utraditionelle informationskanaler. Mange ved stadig ikke meget om tryghedsgarantien, så man kan diskutere, om der kan gøres endnu mere."
Jette Jensen (Enhedslisten):

"Kommunikationen er ikke lykkedes, før beboerne har forstået den, og der sidder beboere, der ikke føler sig informeret." Jette Jensen havde også håbet, der var informeret mere, inden tryghedsgarantien nu skal kommunikeres. 
Snart massiv indsats igen
Borgmester Jacob Bundsgaard betonede, at kommunen og boligforeningen er enig om både kommunikation og tryghedsgaranti:
"I høringsfasen før vedtagelsen af helhedsplanen var der en massiv kommunikations-indsats. Og når tryghedsgarantien går i gang, kommer der en ny massiv indsats. Jeg kan forsikre Jette Jensen og beboerne, at vi vil fortsat løfte opgaven sammen med boligforeningen."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.