Fodboldklubben ACFC er vendt hjem efter 12 dage i Libanon, hvor de har været af sted for at vise, hvordan foreningslivet her i Danmark fungerer. Kufferterne, de fyldte op med fodboldting inden afrejsen, er tomme, mens bagagen med oplevelser og erfaringer, de har fået med hjem, er helt fyldte. 

”Vi ville gerne give foreningerne i Libanon nogle værktøjer til at få foreningsarbejdet til at fungere bedst muligt, og i hvert fald hjælpe dem i gang med at udvikle,” siger Afif Abdallah, der er formand for AFCF.

Han forklarer, at der i Libanon bliver satset på eliten, altså førsteholdet, i fodboldklubberne, og dermed bliver de unge under 15 år glemt. Det er netop denne tendens danskerne vil ændre: ”Der skal i lige så høj grad fokuseres på de unge, da de jo også er foreningens fremtid.”

Ikke kun fortælle – men også vise

Derudover er det også vigtigt for Afif, at der fokuseres på glæden og oplevelsen ved at spille fodbold, og dermed få mange af de unge væk fra gaden og ind i klubberne.

En af de løsninger, som ACFC viste, var at arrangere fodboldturneringer for de unge. ”Man lærer bedst, hvordan noget fungerer ved at se det fungere, derfor er det vigtigt for os ikke blot at fortælle, men at vise,” siger Afif.

Efter hver turnering holdt ACFC et evalueringsmøde, hvor ledere fra byens foreninger var med. De fik på den måde indsigt i, hvordan fodboldturneringerne blev arrangeret, og hvordan foreningsmøder i Danmark fungerer.
”En simpel ting for os, men en ny ting for dem, er f.eks., at det ikke kun er formanden, der skal bestemme, men derimod vigtigt, at de unge også kommer til orde,” siger Afif.
ACFC oplevede en meget stor interesse fra foreningernes side i at samarbejde, hvilket er det første store skridt mod udvikling. Afif siger i den forbindelse også, at samarbejde ikke kun behøver at gælde foreningslivet, men i høj grad også vil være relevant på andre områder.

De unge i ACFC fik også åbnet øjnene op

Det var ikke kun libaneserne, der lærte noget af ACFC’s besøg i Libanon. Afif fortæller, at det også var en stor oplevelse for de unge pludselig at stå i det Libanon, de selv eller deres familie er blevet født i. De oplevede pludselig, hvor godt mange ting egentlig fungerer i Danmark.

 ”Det er tit først, når man står i en anden kultur, at man tænker over den kultur man lever i til hver-dag,” siger Afif. I Libanon er der f.eks. meget få ressourcer. Der kan være helt op til 26 hold, der deles om to græsfodboldbaner.

”De unge fra AFCF så pludselig, hvor mange muligheder vi egentlig har i Danmark og på den måde også nødvendigheden i og muligheden for at give vores erfaringer og viden videre, så Libanons foreningsliv kan afspejle vores,” slutter Afif.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.