Siden august har det været sværere at være kollektiv trafikant i Toveshøj. Beboerne mistede to buslinjer, og Edwin Rahrs Vej er nu nærmeste stoppested. Vil de ned og handle i City Vest, skal de skifte bus.
City Vest har i efteråret mistet omsætning fra nordindgangen, hvor busserne har holdeplads. Toveshøjs afdelingsformand Anett Christiansen fortæller, at nu er det nemmest for beboerne at handle i – Åbyhøj! Eller Bazar Vest, afhængig af, hvad der skal købes.
Afdelingen klagede i sommer, og den har endnu engang klaget til Midttrafik, for i køreplanforslaget er der ikke lyttet til Toveshøj. I svaret, som kom i efteråret, var der ikke meget forståelse for Toveshøjs problemer. Svaret lignede en ren afvisning.
I den nye kommentar til køreplanforslaget kommer der derfor en del gentagelser fra Toveshøj.
Umuligt for ældre og gangbesværede
"De ældre som et helt liv er kommet ned til City vest og har hele deres netværk nede i centeret, har svært at gå til bussen. De har også meget svært ved at gøre deres indkøb, idet de har svært ved at bære varer på den lange distance. Efter de ældres mening er det fysisk umuligt for mange, der lider af gigt og gangproblemer," skriver Anett Christiansen blandt andet på vegne af afdelingsbestyrelsen.
Hun gentager andre argumenter om børns mulighed for at komme rundt i Gellerup, vel at mærke byens børnerigeste område.
Endnu en skamplet i Helhedsplan
Men hun drager også helhedsplanen ind i diskussionen som endnu et eksempel på, hvordan visionerne slet ikke stemmer overens med de forringelser, der sker i bydelen:
"Med en Helhedsplanen i Gellerup og Toveshøj er det meningen, at bydelen skal blive en del af Aarhus og åbnes op. I stedet for er vi blevet lukket land efter fjernelse af buslinjer og overfyldte busser, der ofte aldrig kommer til tiden. Det har fået flere konsekvenser for området af både forebyggende og image-karakter."
Klag til Midttrafik
Du kan til og med tirsdag den 31. januar klage over Midttrafiks køreplanforslag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.