50 stemmer for, 13 imod, 1 ugyldig. Det var resultatet af afdelingsmødet i aftes. Dermed indstillede Toveshøjs beboere til byrådet, at blokken på Edwin Rahrs Vej 18-26 omdannes til ældreboliger.
Mens Gellerup skal have tre blokke revet ned som følge af helhedsplanen, skal Toveshøj "blot" have en ny funktion til en af blokkene, som beboerne altså skal flytte fra.

I den politiske aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune er blokken på Janesvej 29-41 foreslået omdannet til ældreboliger, men afdelingsbestyrelsen har foreslået, at blokken med opgangene Edwin Rahrs Vej 18-26 tages i brug.

"Den ligger langt tættere på Edwin Rahrs Vej og vi mener derfor, at den er langt mere tilgængelig og velegnet for ældre beboere," sagde Anett Sällsäter Christiansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen.

Det var et stort flertal af beboerne enige i – på trods af, at afdelingsbestyrelsesmedlem Henning Bay Thomsen mente, at valget af en anden blok slet ikke kunne komme på tale.
 
Der har på forhånd været spredte røster om, at Aarhus Kommune vil kunne blokere for afgørelsen, men disse bekymringer er ubegrundede. "Vi vil ikke blande os i beboernes afgørelse – det har vi ikke nogen interesse i," siger Per Frølund, der er sekretariatsleder for Gellerupsekretariatet.

Livlig debat
Der var til mødet en livlig debat, heriblandt kom der fokus på boligernes indretning og på hvilken type byggeri, der præcis. "Vi ønsker ikke et decideret plejehjemslignende byggeri, men boliger til seniorer og beskyttede boliger," sagde Anett Sällsäter Christiansen.
Hun var glad for, at beboerne får indflydelse på realiseringen af helhedsplanen, og hun lovede flere beboermøder.

Ingen lejestigning med helhedsplanen
Henning Bay Thomsen mente, at beboerne vil komme af med mere i husleje, men her kunne næstformand i boligforeningen, Keld Albrechtsen, berolige dem:
"Mange rygter vil opstå – skal huslejen op eller ned? Toveshøj slipper ikke for de almindelige prisstigninger, der følger prisudviklingen i samfundet, men Helhedsplanen vil ikke i sig selv skabe huslejestigninger," sagde Keld Albrechtsen. Dette er sikret af aftalen med Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.

Om ældreboligerne oplyste Keld Albrechtsen, at det lige nu er den indledende fase, der er i gang. Det er endnu ikke afklaret, hvordan bygningerne skal indrettes – og det er endnu ikke afklaret, om det bestående simpelthen skal rives ned, fordi det vil være billigere. "Der er mange krav til boligernes indretning, og derfor vil det blive arbejdet godt igennem."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.