Henning Bay Thomsen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen på Toveshøj og i oktober blev afsat som medlem af ad hoc-udvalget for Helhedsplanen, rettede på beboermødet et meget skarpt angreb på den øvrige bestyrelse og rejste tvivl om bestyrelsens troværdighed.

"Jeg kan overhovedet ikke bakke op om hvad der står i Skræppebladet – vi har på intet tidspunkt talt om andre blokke end blokken på Janesvej," lød det resolut fra Henning Bay Thomsen.

Afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen returnerede prompte denne anklage."Jeg vil godt korrigere Henning. Vi har talt om det her ved mødet i november, og det kan I læse på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Og Henning var selv til stede ved januarmødet, hvor vi talte yderligere om det," sagde Anett Sällsäter Christiansen.
Henning Bay Thomsen var ikke til stede ved bestyrelsesmødet i november, men han satte sit tydelige aftryk på mødet i januar, hvor sagen blev drøftet yderligere.
Afdelingsmødet besluttede i øvrigt med stort flertal at følge afdelingsbestyrelsens forslag.

Hvad er fakta?
Gellerup.nu forsøgte derefter at undersøge baggrunden for denne debat nærmere.

Henning Bay Thomsen, hvad er din kommentar til, at din afdelingsformand var oppe og korrigere dig?

"Hvis du går ind i referaterne, kan du se, at der ikke står noget som helst om, at vi har drøftet det her."

Så det vil sige, at Anett Sällsäter Christiansen er fuld af løgn?

"Ja," lød svaret fra en tilsyneladende selvsikker Henning Bay Thomsen.
Denne påstand måtte naturligvis efterprøves. Et kik ind på Brabrand Boligforenings hjemmeside viser således, at ved afdelingsbestyrelsesmødet i november besluttede afdelingsbestyrelsen at spørge beboerne den 7. februar. I referatet hedder det således:

"Viser det sig på beboermødet, at der er flertal for, at det bliver en anden blok, vil afdelingsbestyrelsen gå videre med det og overfor Aarhus Kommune insistere på, at det bliver den blok."
Gellerup.nu konkluderer derfor, at Henning Bay Thomsen forsøgte at vildlede beboerne, og at Anett Sällsäter Christiansen taler sandt.

Læs referatet fra november her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.