Hvis du hører ordet "Skat", tænker du så på noget dejligt, eller et skattevæsen, som kun er ude på at tømme dine lommer og kontrollere dig?
SKATTE-væsenet vil helst opfattes som det første. Selv om det naturligvis opkræver skat, så vil Skat gerne nå derhen, at myndighedens arbejde og informationer forstås af alle.
"Vi vil gerne vise, at vi ikke er så farlige at snakke med – og at vi meget gerne vil hjælpe alle med at forstå og betale den rette skat," siger  Annette Kønig fra SKAT Markedsføring Midtjylland.
Hun har deltaget i en workshop om emnet "hvordan bliver vi klogere på, om  tosprogede danskere oplever barrierer i forhold til deres møde med offentlige myndigheder – i særdeleshed SKAT, og hvad kan SKAT gøre, for at nedbryde eventuelle barrierer?". Læs her hvad nogle brugere af Folkeinformation gør for at forstå den offentlige information

Efter workshoppen siger Anette Kønig, at Skat gerne vil have mere viden om, hvordan nydanskerne ser på kommunikationen og den information, som tilbydes – eksempelvis på skat.dk. Og det skal eksempelvis ske ved at deltage i flere lokale arrangementer blandt andet med nydanske medarrangører.
"På den måde kan vi skabe gode netværk og større gensidig tillid til fordel for både SKAT og alle de nydanskere, som ikke føler sig tilgodeset med den nuværende kommunikation og information," siger Anette Kønig til gellerup.nu

Mere end kontrol og inddrivelse af restancer
Selvom vi nok ikke kan løse alle problemer med et trylleslag, håber jeg, at vi gennem et samarbejde med lokale ildsjæle kan forbedre relationerne til gensidig gavn – f.eks. i Gellerup, hvor SKAT nok mest er kendt for kontrolaktioner og inddrivelse af restancer.

SKAT ønsker at møde borgere og virksomheder – nydanske eller andre – med vejledning og infor-mation, så alle kan vælge at undgå restskat og restancer. Generelt arbejder vi derfor også på at for-bedre vores hjemmeside så alle skatteborgere – også nydanskere – kan finde den relevante information i et forståeligt sprog.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.