Gellerup Højskole har nu fået grønt lys til at køre fire kurser i perioden 2012-2013. Som vi har skrevet, har højskolen fået en frist på to år til at finde egne lokaler, og imens må driftsmidlerne bruges på dagkurser.
Kurserne er primært rettet mod børn og unge, men der er også familieaktiviteter at finde. Højskolens forstander Allan Agerbo har fortalt os om de forskellige kurser.
Re-boot er et forløb i samarbejde med Teknisk Skole, som retter sig mod unge, som har gennemført et grundforløb på en ungdomsuddannelse, men som endnu ikke har fået en praktikplads. Kurset bliver et daghold, og det skal kombinere de unges faglige interesse med højskolens dannelsesuddannelse. Den faglige del er et hands-on forløb, hvor de selv er med til at definere deres opgaver. De unge får også hjælp til at sætte mål for fremtiden, og hjælp til at finde virksomheder til praktik samt forberedelse til samtaler. Kommunen skal dog godkende, at de unge kan få kontanthjælp inden forløbet.
Kurset Science Adventure er også et 12 ugers forløb for unge, som enten ikke kan finde en praktikplads eller er faldet fra deres uddannelse.  Her er der også mulighed for interessefag, som psykologi, rollespil, dansk kultur og samfund mfl. Science Adventure afvikles på enten Kalø Højskole eller Hadsten Højskole.
Fotællinger og Animerede historier er et kursus bestående af fire moduler. Et kursus for folkeskolelærere, et fortælleprojekt for skoleelever, et kreativt billede og it-projekt, og en vandreudstilling med formidling af børns visuelle historier. Kurset er et samarbejde med børn og lærere på Tovshøjskol, og det er også på Tovshøjskolen, at kurset skal foregå. Udgangspunktet for kurset er en metode til at få børn til at omsætte historier til noget visuelt.
Det sidste udbudte kursus hedder Familieskoledage, som er et tilbud til ny-danskere med tilknytning til folkeskolen. Der udbydes relevante kurser i f.eks. it, sundhed og mad, og målet er, at børn og voksne skal være sammen om at lære. Der vil også være aftenkurser i samarbejde med lokale foreninger. 
Disse kurser lever alle op til myndighedernes målsætning om, at 95 procent af alle unge skal have en uddannelse, og Gellerup Højskole ser det som deres bidrag til, at denne målsætning kan realiseres.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.