Siden den store busomlægning i august er det gået tilbage for salget i City Vest.
Inden busomlægningerne i august var det nemt for beboerne i Toveshøj at komme i City Vest og handle. Der gik der hele to busser derned, og de kørte hyppigt. Nu skal man skifte bus for at komme derned, og det er et problem for mange dårligt gående beboere. I dag vælger en del i stedet for at tage til Aabyhøj med 15eren og handle i Kvickly. Det kan City Vest godt mærke.
Bjørn Sørensen, som en centerleder i City Vest, siger til gellerup.nu, at salget i centeret er gået ned med 4-5 procent siden busomlæggelserne.
”Man kan selvfølgelig ikke sætte præcise tal på hvad der er pga. den økonomiske krise og hvad der er pga. busserne,” udtaler han. Dog mener han, at salget er gået mere ned ved nordindgangen, end de andre indgange, da det er der hvor busserne holdt indtil august. Men han vil ikke give et konkret tal på hvor mange procent det drejer sig om ved nord-indgangen.
Kunder er utilfredse
Han gør dog opmærksom på, at der var været en del kunder i centret, som har været utilfredse med omlægningerne, fordi det er blevet sværere at komme til centret.
Selvom man ikke har nogle helt konkrete tal på tilbagegangen i salget, har man alligevel observeret en tilbagegang siden omlægning af busserne i august.
Bjørn Sørensen forklarer, at de har haft en dialog med Ango Winther, som er køreplanlægger hos Midttrafik, men at der indtil videre ikke er kommet noget brugbart ud af den dialog.
Bjørn Sørensen fortæller, at han har inviteret Midttrafik til et møde om eventuelle busændringer, men at han indtil videre ikke har hørt fra dem. Derfor bliver det spændende, om der i den nærmeste fremtid sker en udvikling i denne sag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.