"Jeg synes skolen har et godt rygte, og jeg glad for, at min søn går på denne skole." "Jeg vil gerne have mulighed for færre børn i klassen, og jeg vil også gerne have flere danske børn i skolen." "Lærerne skal blive bedre til at holde ro og orden i klasserne". "Meget OK."
Det er blot fire af de mange forældre-kommentarer, som nu kan læses på Søndervangskolens hjemmeside. Det er den nye forældretilfredsheds-undersøgelse, som er offentliggjort.
Skolen skriver selv:
Tilfredsheden er steget med 0,4 point i forhold til undersøgelsen i 2009. Derudover er svarprocenten øget med 30 procent. Ud af alle de adspurgte forældre er kun 5 procent utilfredse med skolen.
85 ud af 100 er tilfredse
85 ud af 100 er "tilfredse" eller "meget tilfredse" – dvs. kun 15 procent ytrer utilfredshed.
Samarbejdet mellem skole og hjem fungerer godt – det har fået den højeste score på de spørgsmål, der er stillet. Skoleleder Rani Hørlyck er glad for resultatet og siger:
"Nu vil vi forsætte den positive udvikling og dialog med vores forældre. Vi vil intensivere med målrettede indsatser, der understøtter Søndervangskolens vision, mission og værdigrundlag – herunder vores fem udvalgte strategier, der er søsat i et 3-5-årigt perspektiv. Én af vores fem strategier med tilhørende indsatser er netop øget forældredialog ved inddragelse og empowerment."
Når man læser forældrekommentarerne, er det en blandet landhandel med både positive og negative kommentarer. Specialklasserne får en del negative bemærkninger – eksempelvis:
"Jeg skønner, at 80 procent af undervisningstiden går med konflikthåndtering…børnene er urolige og udadreagerende … Min datter lider meget hver eneste dag i klassen."
"…(sønnen) er negativ og opgivende, og det er derfor svært at få ham afsted til tiden om morgenne, hvilket er meget frustrerende, pga. hans indlæringsvanskeligheder. Håber meget snart på en ændring, så der kan komme styr på det."
Vi føler os som noget særligt
Et par positive kommentarer fra andre forældre:
"Jeg synes, at ledelse og lærere generelt gør en god indsats inden for de økonomiske rammer, der nu engang er."
"… I øvrigt kun rosende ord for specialklasseteamet og skolen som helhed – vi føler os stadig som noget særligt."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.