Eleverne i 7.-9. klasse på Søndervangskolen kan på torsdag den 22. marts få en stærkere adgangsbillet til deres ungdomsuddannelse. Arrangementet ”UddannelsesParat – På flere måder” skal inspirere dem til, hvordan de kan blive uddannelsesparate samt sætte fokus på vigtigheden af at tage en uddannelse.

Adgangsbilletten til en ungdomsuddannelse tager udgangspunkt i elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer i grundskolen. Samtidig med at eleverne forberedes til at opfylde kravene fra ungdomsuddannelserne, har regeringen en målsætning om, at mindst 95 ud af 100 unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015.

På Søndervangskolen er man gået fra ord til handling ved at iværksætte en række indsatser for udskolingen som f.eks. mentorprojektet og Projekt Fritidsjob, som skal medvirke til at understøtte de unge, således de bedre er i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve og efterfølgende en ungdomsuddannelse.

Rollemodeller kommer
Arrangementet på torsdag kl 13.30-15.45 er organiseret af Janne Nørager, der er projektkoordinator for Projekt Fritidsjob, og af skole-hjemvejleder Sofia Suleman, som er kontaktperson for mentorprojektet.

Janne og Sofia har ligeledes etableret et samarbejde med rollemodelkorpset ”Brug for alle unge”, som består af unge med anden etnisk baggrund end dansk, der holder oplæg om deres uddannelsesforløb.

Oplægsholderne er elever fra 8. og 9. klasse, der er en del af begge ovenfor nævnte projekter, en mentor under uddannelse og to rollemodeller.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.