Den 21. marts havde byrådet arrangeret et storstilet arrangement ”Århus hylder tolerancen”, som skulle vise omverdenen, at Århus er en tolerant by.
Ca. 5000 var mødt op til begivenheden, som bød på godt vejr, øl og højt humør. Det varede fra kl 16 til ca. kl. 18.30. Derefter havde Integrationsrådet og LO Århus inviteret til et arrangement i Aarhussalen på Skt. Knuds torv, hvor der blev vist film med efterfølgende debat.
Filmen var ”Ordet Fanger”. En film af instruktøren Helle Hansen. Den følger retorikken i indvandrerdebatten i Danmark i de sidste 25 år og viser hvordan den er blevet grovere og hvordan grænserne for hvad man kan sige, har flyttet sig.

Filmen fik de fremmødte til at grine, men som flere udtrykte det bagefter, havde de mere lyst til at græde over de ord der blev brugt.

Hüseyin Arac, som er byrådsmedlem i Århus og tidligere folketingsmedlem, lagde ud med at fortælle, hvordan han selv havde hørt disse ord fra talerstolen og været i samme rum som de mennesker som kom med de udtalelser. Han gjorde opmærksom på, at de fleste udlændinge, som kommer til Danmark, ønsker en fredelig sameksistens, men de erkender også, at man selv har lidt skyld for ikke at være en del af samfundet.
Man kan være mere aktive i foreningerne og i politik, for virkelig at være en del af samfundet og blive accepteret af danskerne.
Håber det er sidste gang nogen laver denne slags film
Anders Glahn, FU-leder i Gellerup, var også indbudt til at holde foredrag. Han håbede, at det var sidste gang det var nødvendigt at lave den slags film. 
Han bruger sit eget arbejde som eksempel og forklarer, at en del af problemerne med unge mennesker er, at de nogle gange ikke kan sætte ord på deres følelser og det derfor bliver til vold i stedet. Han gør opmærksom på, at selvom politikerne i filmen hele tiden brugte islam som forklaring på de unges vold, mener han ikke at islam har noget med sagen at gøre, men årsagen derimod er social elendighed. 
Men til trods for problemerne i området elsker Anders Glahn sit arbejde, fordi han lærer noget nyt hver dag.
Heftig diskussion
Efter de to oplæg var der lagt op til diskussion. Der var både mødt "hvide" og "brune kartofler" op. Dette er en betegnelse som Anders Glahn ofte bruger.  En kvinde fortalte at hun i dag følte lede ved det Dannebrog, fordi det ofte er blevet brugt i forbindelse med Dansk Folkepartis nationalistiske holdninger og brug af flaget som symbol på danskhed. En ung brun kartoffel var glad for filmen, da han mente at der var brug for forstyrrelse i debatten og samfundet. Noget der kan ruske op i folk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.