Ved fælles hjælp er det lykkedes politi, HotSpots gadeplansmedarbejdere og klubber at få de uroskabende unge i Gellerup til at foretage sig noget mere fornuftigt.

”Ungdomskriminaliteten er bevisligt faldet, men det er sket ved en fælles indsats i hele området. Vi har naturligvis en andel af æren, og vi kan kun gisne om hvor meget gadeplansindsatsen i sig selv hjælper.”

Sådan siger teamleder i HotSpot Århus Vest, Louise Wohlert, til gellerup.nu.

”Der har været en massiv politiindsats op til jul, og Klubberne i Gellerup, kontaktstedet og boligforeningen har gjort en kæmpeindsats også.  Det specielle ved os i gadeplansindsatsen er, at vi arbejder, når det meste herude er lukket. Vi runderer hver eftermiddag og aften.  Behovet er størst fredag og søndag – og der er vi på gaden og har aktiviteter,” siger Louise Wohlert.
”Vi har en god relation til de unge og kan være med til at stoppe konflikter, før de bryder ud. Vi går i dialog med de unge om adfærden, fortæller om konsekvenserne ved ballade. Vi forsøger i stedet at motivere de unge til at lave noget fornuftigt sammen med Hotspot, f.eks gå med os og spille fodbold i stedet for.”

Kommune på en god måde
Bliver I alligevel ikke opfattet som ”kommunen”?

”Jo, og vi gør også klart, at vi har indberetningspligt, hvis vi oplever noget, men vi viser over for dem, at man sagtens kan være ”Aarhus Kommune” på en tillidsvækkende måde. Mange af de unge har fundet ud af, at de kan bruge os til noget, og de opfatter os som mennesker og ikke bare som en kommunal instans.
Ser vi dem eksempelvis ryge en joint, kontakter vi ikke umiddelbart politiet, vi beder dem i stedet slukke jointen og går i dialog omkring misbrug. Vi har helt sikkert en bagatelgrænse. Men vi indberetter vold – lige med det samme,” understreger teamlederen.

”Relationerne til de unge skal kunne bære, at vi sætter grænser og påpeger når de går over stregen engang i mellem.”
Der er 20 gadeplansmedarbejdere i Vest – det vil sige Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. De skiftes til at rundere i gaderne to ad gangen, og de står samtidig for aktiviteter som fodbold, klatring, dans og boksning. De hjælper også til i Kontaktstedet, og de laver også mentoropgaver for den enkelte unge.

Målgruppen er alle unge, dog med særlig fokus på kriminelle og eller uroskabende unge.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.