Tirsdag den 27. marts var der kvartalsmøde for Samvirket. Det forgik i Foreningers Hus og ca. 30 beboere og folk med tilknytning til området var mødt op.
Under præsentationsrunden blev omtalt en del initiativer, blandt andet ny lektieklub for somaliere, forberedelser til Gelleraps, Aarhus Festuge, dialogmødet, hvor der blandt andet har været foredrag om forældrerolle og teenagere, zumba og syværksted. Man blev opfordret til at sende informationer videre til samvirkesekretærerne, så man kunne få informationerne samlet.
Jens Henrik fra lokalpolitiet kom forbi for at fortælle om status på det aktuelle politiarbejde i området. Her kom han kort ind på demonstrationen i Aarhus på lørdag, hvor English Defence League, og andre Defence Leagues fra Europa kommer og holder demonstration. Lokale initiativer fra kommunen og foreningerne går ud på at holde de unge fra byen på lørdag.
Men han koncentrerede sig mest om hvad der sker i Gellerup med hensyn til kriminalitet. Deltagerne ved mødet var irriterede over de unge, som kører på knallerter og motorcykler i området og kører tæt på folk. Politiet opfordrede beboerne til at anmelde det, hvis de ser dem holde stille i f.eks. kælderrum.
De er interesserede i at få henvendelser fra borgerne, og det er nemmest at ringe 114. Eller man kontakte lokalpolitiet og sige det til dem, så de kan gøre noget ved det. Nummeret er 8625 1448.
Unge var inviteret
Styregruppen i Samvirket havde valgt at invitere nogle unge til at komme og give deres forslag til, hvordan vi kan forbedre Gellerup i fremtiden.
Mahmoud fra ACFC og Ahmed og Abshir fra Somalisk Kultur og Medieforening fortalte, at de ønsker initiativer, som styrker fællesskabet og netværket. Det kunne blandt andet ske ved en lokalradio og et islamisk kulturcenter. På længere sigt vil de arbejde på at gøre Gellerup meget mere synligt for resten af Aarhus og markedsføre Aarhus, så folk oplever de positive ting der forgår i Gellerup.
Ringvejen skiller os
En af de unge udtalte, at efter at have studeret i København og oplevet integrationen der, gik det op for ham, hvor isolerede vi er ift. resten af Aarhus: ”Ringvejen skiller os fra danskerne," sagde han. 
De unge mente alle, at det er vigtigt få de unge ud af kriminalitet og i uddannelse,  og at der skal oplysning til forældrene om hvordan de motiverer og presser de unge til at få en uddannelse.
Diskussion i grupper
Efter de unges oplæg blev deltagerne delt op i grupper, hvor de diskuterede, hvilke ting der kunne forbedres i området, og hvordan det skulle gribes an.
Under opsamlingen var konklusionen, at de unges ideer skal frem og hjælpes på vej af de ”gamle” og erfarne i Samvirket. Derfor indkaldes til et ungemøde senere på foråret.
Der blev også nedsat en komite omkring, hvordan man kan trække mere på familiernes netværk, hvis et barn skal i pleje i stedet for at sende det til fremmede mennesker udenfor området, hvor det skal til en fremmed kultur og sprog. Det er et projekt som hedder Signs of Safety, som der vil komme mere information om senere på året.

Imponeret over de unge

Ulla Bording, netværkskoordinator for Samvirket, siger efter samvirkemødet, at hun blev dybt imponeret over de unges fremlæggelser:
”De var helt utroligt velformulerede. Det var gennemtænkte og dybt kvalificerede forslag, som i høj grad fortjener at blive hørt og inddraget.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.