Det har ikke været nok, at Århus Kommune har sat ind med målrettet danskindlæring i børnehaverne. Tre ud af fire børn af indvandrere kan alligevel ikke et "alderssvarende dansk", når de starter i skolen, og den andel skal gøres mindre nu.
Rådmand Kristian Würtz søger byrådet om at måtte bruge 15 mio. kr. yderligere på tidligere indlæring – og det bliver allerede i vuggestue, dagplejer og så videre. De 15 mio. kr. skal hentes i et overskud i Børn og unge fra 2011.
Indsatsen i børnehaverne hjælper. Men ikke nok. Når børnene starter i børnehaven, er det 98 procent af børn født af indvandrere, der ikke taler godt nok dansk. Når disse børn starter i skolen, er andelen faldet til tre ud af fire. Men det er ikke et tilfredsstillende resultat, at 27,5 procent af børnene taler et alderssvarende dansk, siger rådmanden til Aarhus Stiftstidende:
"Men i stedet for at pege fingre ad forældrene ønsker jeg at give dem en håndsrækning med redskaber som f.eks. kufferter med bøger, de kan låne og læse højt for deres børn, fordi vi ved, at læsning fremmer sprogtilegnelsen," siger Kristian Würtz.
Rådmandens ønske om at sætte endnu kraftigere ind med indsats for vuggestuebørn og deres forældre skal behandles senere, når budgettet for 2013-16 skal forhandles.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.