Skoleleder Rani Hørlyck, Søndervangskolen, har ikke armene i vejret på baggrund af rapporten fra Brøndum og Fliess, som anbefaler, at Søndervangskolen skal bevares – og endda have tilført mange nye elever. Rani Hørlyck er enig i, at det kan bliver nødvendigt at lukke skoler, men hun siger til vibysyd.dk:

"Det er for tidligt at forholde sig konkret til perspektiverne/konsekvenserne af de evt. scenarier, der oplistes i rapporten. Lige nu anser jeg rapporten alene som en teknisk analyse baseret på matematik og tal – og ikke pædagogiske overvejelser. Rapporten kommer med en række anbefalinger, som politikkerne kan vælge – eller ikke vælge – at følge."

Skolelederen vil derfor vente med at kommentere anbefalingerne, til politikerne i midten af maj ventes at komme med udmeldinger om rapporten.
"De udmeldinger vil forhåbentlig vil give et hint om  i hvilken retning, det hele vil gå."

Nødvendigt at lukke skoler

Skoleanalysen er i høring, og Søndervangskolen skal sende et høringssvar:
"Vi vil i vores høringssvar lægge vægt på, at vi grundlæggende er enige i den overordnede strategi med, at der nødvendigvis må lukkes et antal skoler,så kvaliteten på de resterende skoler bevares/optimeres. Og vi vil også i høringssvaret forholde os aktivt til hvilke perspektiver/konsekvenser, vi ser de oplistede scenarier har for Søndervangskolen," siger Rani Hørlyck.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.