Det blev til noget af en afklapsning af kritikeren i Toveshøjs afdelingsbestyrelse, Henning Thomsen. Han har ofte været på tværs og har haft en mængde kritikpunkter gennem årene, og i aftes var det en økonomisk spidsfindighed, som skulle trækkes frem og tilbage. Det var med til at koste ham et genvalg til bestyrelsen.
Blandt hele ni kandidater til tre poster i bestyrelsen fik Henning Thomsen det næstlaveste stemmetal (12). De to øvrige fra den gamle bestyrelse – Ilham Mohamed og Solveig Pedersen – fik hver 43 stemmer. Tredje valgte til bestyrelsen blev Abdulmalik Farah med 34 stemmer.
Flot fremmøde
Det blev dermed også demokratiets aften. Det er ganske sjældent, at der kan samles ni kandidater til tre pladser, og det var imponerende, at 42 lejligheder var repræsenteret ved afdelingsmødet i Tousgårdsladen. De repræsenterede 84 stemmereberettigede, et flot fremmøde.
Suppleanter blev i den rækkefølge, de fik stemmer: Inga Bech, Janna Bønneland, Finn Herskind, Christian Andersen, Henning Thomsen og Per Jessen.
Der var også valg til Skræppebladets redaktion, og denne gang lykkedes det at finde en Toveshøj-beboer til redaktionen. Det blev Abdulmalik Farah, der jo også var nyvalgt til afdelingsbestyrelsen.
Genvalgt formand
Afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen var ikke på valg. Hun aflagde sin formandsberetning om årets gang – det skriver vi om i en anden artikel.
På det konstituerende møde lige efter afdelingsmødet blev Anett Sällsäter Christiansen genvalgt som formand, idet alle pegede på hende. Ilham Mohamed blev næstformand i afdelingsbestyrelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.