Måske behøver beboerne i blokken Edwin Rahrs Vej 18-26 slet ikke flytte ud af blokken. Måske kan de planlagte ældreboliger placeres ved siden af blokken i stedet for i blokken, men det skal dog først undersøges, om der er plads nok mellem blokken og Bazar Vest.
Det kom frem på afdelingsmødet på Toveshøj, hvor Anett Sällsäter Christiansen aflagde beretning som formand. Hun sagde, at der ved siden af boligblokken er et byggefelt, hvor der alligevel kan bygges noget – og hvis det kan skrues sammen, så de nuværende beboere i blokken ikke behøver flytte ud, vil det være godt, sagde hun.
Beboerene inddrages i Sundhedshuset
Ældreboligerne er led i Helhedsplanen. Formanden nævnte også et andet vigtigt element i planen, nemlig sundhedshuset: hun selv og Solveig Pedersen sidder i ad hoc-udvalget for helhedsplanen, hvor byggerier drøftes:
"Udvalget er ved at tage hul på den store opgave, og vi vil inddrage jer beboere i denne proces. Der skal udskrives arkitektkonkurrence, og huset skal udfyldes med de forskellige aktiviteter, og desuden tænker vi lægepraksis, tandlæge og en kiosk mm."
Nye muligheder for Laden
Anett Sällsäter Christiansen nævnte, at når Sundhedshuset står færdigt, vil Tousgårdsladen få en anden status.
"Men måske er vi blevet lidt reddet, idet Foreningernes Hus flytter op fra den gamle Nordgårdsskole til den ”hvide gård”. Det sker nok allerede til sommer, og så er det en mulighed at lægge de to huse "lidt" sammen omkring lokaler og aktiviteter.
Tousgaardsladens Venner, som er Ladens bestyrelse, stiller sig positivt til dette, ligesom vi gør. Det vil løse mange udfordringer, båden vedrørende økonomi og nye aktiviteter," sagde Anett Sällsäter Christiansen.
Plakater sættes op
Hun varslede, at der om ikke så længe vil blive sat plakater og tegninger over Toveshøj, hvor man kan se hvor ældreboliger og Sundhedshuset skal ligge. Her kan man også se at vejen omkring Janesvej ud til Bazaren som vil blive åbnet op og bliver fra en privat vej til en kommunal vej der vil gå ud til Edwin Rahrs Vej. I dag er denne dag lukket.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.