Til afdelingsmødet i Gellerupparken skulle der også vælges forskellige repræsentanter til afdelingsbestyrelse og Skræppebladet.

Efter lange diskussioner om videoovervågning, parkeringspladser, B-ordning, hærværk, i forbindelse med Helle Hansens formandsberetning, var det tid til at vælge medlemmer af afdelingsbestyrelsen.
Helle Hansen, som er formand, var ikke på valg, men der skulle vælges nye til bestyrelsen. Det foregik ved at de fremmødte beboere byttede deres blå stemmesedler med en hvid, hvor de skulle krydse navnene af på dem de ville stemme på. Det foregik stille og roligt, og først ved ca. ved 23-tiden var alle stemmerne optalt.
Jamal Mohammad, Naif Moustafa, Issam Kaddoura, Ali Khalil genopstillede og blev også genvalgt, men to nye, Dega Jama Mohamed og Naser M. Alsehli, kom i bestyrelsen. Suppleanterne blev Issam Kaddoura og Ahmed M. Asker Aqraa, som blev valgt ind for første gang.
Valg til Skræppebladet
Dette valg plejer altid at være ret udramatisk, og der har i mange år ikke været kampvalg.

Der var to, som i forvejen havde bebudet, at de ville opstille til Skræppebladets bestyrelse. Sebastian Adorján Dyhr, som er mangeårigt redaktionsmedlem af blandet, men som i dag ikke mere bor i Gellerupparken, Helle Hansen, mens Naser M. Elsahli valgte at stille op på selve aftenen. Helle Hansen og Naser Elsahli blev valgt. Derudover blev Elsebeth Frederiksen udnævnt til suppleant.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.