Onsdag d. 23. og torsdag d. 31. maj afholdes der sprogbaserede møder for henholdsvis den somaliske og afghanske sproggruppe på Søndervangskolen i tidsrummet kl. 18.00 – 19.30.
Der vil være en dialog omkring en række emner som bl.a. nyt omkring helhedsplanen og information om skolens arbejde og nye tiltag.
Forældrekraft og skole-hjemsamarbejde
Møderne afvikles af viceskoleleder Martin Bernhard, de tosprogede lærere Ebrahim Nahimi og Ibrahim Ahmed Arab, samt skole-hjemvejleder Sofia Suleman, og de afholdes to gange årligt.
Formålet med møderne er at gå i dialog med forældrene og inddrage dem og deres ressourcer i skolens daglige virke, så de kan medvirke til at understøtte deres børns trivsel, udvikling og læring.
83 pct. af de 351 elever har anden etnisk baggrund end dansk, og de to største målgrupper, der er repræsenteret på skolen er somaliere og afghanere.

Vision om et stærkt fundament
Skolen har en vision:  ”Søndervangskolen skal give eleverne det bedst mulige fundament for, at de kan skabe sig et godt liv. Det gælder både i forhold til uddannelse, arbejde og forsørgelse samt sociale relationer, venskaber og familie.”
For at arbejde hen imod denne vision  vil skolen involvere forældrene, da flere undersøgelser påpeger, at forældrenes støtte og opbakning skaber gode resultater hos deres børn.
Modersmålsbaserede møder er et af mange tiltag, som Søndervangskolen arbejder med i forhold til skole-hjemsamarbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.