Lige nu sidder en tremandsgruppe og skriver på et meget kort, men vigtigt stykke papir til Landsbyggefonden: på bare fem sider skal de beskrive, hvilke boligsociale aktiviteter der skal være de vigtigste frem til 2017 i Gellerupparken og Toveshøj.
Alene er de ikke om opgaven, og i går var samlet over 50 mennesker til Samvirkets kvartalsmøde for at hjælpe de tre, som er Troels Knudsen (foreningsbestyrelsen), Helle Hansen (Gellerupparken) og Anett Sällsäter Christiansen.
Forud er gået en proces, hvor foreninger og personer kunne tage en direkte snak med tremandsgruppen. Deltagerne i går var også mere end villige til at hjælpe: det foregik først ved en snak ved bordene, hvor folk diskuterede både den boligsociale og den fysiske helhedsplan – og derefter blev ideerne fremlagt.
Der var rigtig mange forslag, men nogle gik igen:

  • Foreningerne skal styrkes. De skal have de bedste muligheder for at blomstre, og der skal være en kommunikation på kryds og tværs. De enkelte foreninger skal kunne trække på hjælp til driften, økonomi, opbygning af foreningen mv.
  • De to kommende beboerhuse skal være udgangspunktet for det netværk og den støtte, som foreningerne skal have.
  • Ingen beslutninger uden borgerinddragelse. Medborgerskabet skal styrkes.
  • Sundhed skal i fokus – det kræver viden.

De forslag, som kommer fra beboerne og andre i Gellerup, tages op i tremandsgruppen og skrives ind, hvis de passer ind i Landsbyggefondens krav til papiret. Overskrifterne er i forvejen:

  • Børn, unge og familier
  • Beboernetværk, inddragelse, demokrati

Men det er ikke alt, der kommer med. Eksempelvis bliver der ikke søgt om videreførelse af projektet Foreningernes Hus, når det udløber næste år. Det gav en del diskussion og spørgsmål. Mulki Hussein og Malek El-Batran fra husrådet kunne ikke forstå, at der ikke skulle søges nye penge til dette gode hus, som gavner foreningerne.
Troels Bo Knudsen havde tidligere sagt til rådet, at Landsbyggefonden næppe ville give midler til fortsat at støtte huset. I aftes sagde han, at Foreningernes Hus naturligvis skal blive ved at være der, men det skal forankres uden midler fra fonden. Det har hele tiden været meningen, pointerede han.
Ansøgning og leder til efteråret
De fem sider, som skal sendes til fonden, er en såkaldt prækvalifikation. Efter sommerferien kommer svaret på, om fonden accepterer hovedindholdet, og derefter skrives den egenlige ansøgning med alle detaljerne. Allerførst skal ansættes en boligsocial leder i Brabrand Boligforening, og den boligsociale helhedsplan skal sættes i gang fra 1. januar 2013.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.