Søndag aften havde Samvirket inviteret Gellerups og Toveshøjs unge til et møde i Foreningernes Hus, om deres drømme og ønsker i Gellerup i en fremtid med helhedsplaner og store forandringer.
Til mødet var der mødt 12-14 unge op i alderen 18-25. De unge og de deltagende fra Samvirkets styregruppe blev delt op i to grupper, hvor ordet var frit og alle ideer og forslag velkomne.
Kvartalsmøder for unge
Helle Hansen, sekretær i Samvirket, var til stede til mødet og med i den ene gruppe, hvor hun samlede ideer ind. Hun fortæller, at den ene gruppe tog udgangspunkt i børn, unge og forældre i forhold til den boligsociale helhedsplan. Gruppen havde en rigtig god snak, og de har allerede besluttet, at de skal mødes igen d. 25. august og fortsætte diskussionen.
Gruppen kom dog allerede i søndags frem til et konkret forslag, nemlig at der skal være kvartalsmøder for de unge i området.
Unge og erhverv sammen
Den anden gruppe kom ind på nogle andre emner. De snakkede meget om uddannelse, iværksætteri og erhvervsliv. Der blev forslået at samle folk fra erhvervslivet og sætte dem sammen med de unge, og se hvad der sker, og der var stor opbakning til forslaget.
Relateret til dette emne, blev der også diskuteret mikrolån, rådgivning og vejledning til selv at starte en butik op.
Årlig uddannelsesmesse
Helle Hansen, fortæller videre, at der kom en ide om, at der skal være en uddannelsesmesse herude hvert efterår, hvor der skal komme rollemodeller og fortælle om forskellige uddannelser.
Desuden kom der en ide til, at uddannelsesmessen skal kombineres med planlægningen af dimissionsfesten. De to ting skal hænge sammen, så festen arrangeres i forbindelse med uddannelsesmessen.
Ungdomsboliger til par
Ungdomsboliger kom også på tale. To unge piger ønskede ungdomsboliger, hvor man kan bo som par. Mange unge i området bliver gift, mens de studerer, og der er ikke plads til to personer i ungdomsboligerne.
Den anden gruppe skal også mødes igen, og begge grupper skal videreudvikle de mange gode ideer, som kom frem på mødet, så der muligvis kan komme nogle konkrete initiativer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.