I den politiske aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune var blokken på Janesvej 29-41 foreslået omdannet til ældreboliger, men på det ekstraordinære beboermøde om Helhedsplanen den 7. februar i år bestemte beboerne, at det er blokken med opgangene Edwin Rahrs Vej 18-26, der skulle tages i brug. Og måske de arealer foran denne blok ud til den kommende bazarplads, hvis det viser sig muligt.
Vi har ikke mødt indsigelser fra kommunen eller fra politisk hold, så vi håber nu på, at de også vil respektere beboernes ønske i Toveshøj.
På tegningen over Toveshøj er ældreboligerne ikke længere placeret i selve blokken, men foran, så det nu er ’Edw. Rahrs Vej’, som er udpeget til ældreboliger.
Mangler kvote til ældreboliger
Status i maj 2012 er, at kommunen ikke har afsat kvoter for ældreboliger.  Helhedsplanen skal indeholde disse ældreboliger, og det har kommunen forpligtet sig til at sørge for.
Den politiske styregruppe, som mødes to gange om året på Århus Rådhus med politikerne, mødes her i slutningen af maj. Her vil ad hoc-gruppen (repræsentanter for foreningsbestyrelsen og de to afdelingsbestyrelser) markere, at nu må kommunen begynde at tænke kvoter og ældreboliger og evt. dato! Vi har sagt ja og udpeget blokken – nu venter vi på politikerne og kommunen.
Sundhedshus planlægges
Planerne for et Sundhedshus er så småt ved at gå i gang, og afdelingsbestyrelsen vil til efteråret 2012 gå i gang med udformningen af dette sundhedshus, som så skal op på et særskilt beboermøde. Vi håber, at så mange som muligt vil komme og bidrage med ønsker og gode ideer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.