På papiret kan det godt lade sig gøre for en herboende somalier at få besøg af eller blive ført sammen med familie fra Somalia. Men i praksis er det næsten umuligt.
Det er det, som rammer somalierne, blandt andet en række familier i Gellerup. Som omtalt overvejer et par af familierne at rejse sag mod den danske regering for diskrimination, og Tage Gøttsche fra Advokaterne Vest er villig til at føre sagen. Han har vist gellerup.nu nogle af de dokumenter, der viser, hvor svært det er.
Da der er lovløse tilstande og ingen anerkendt regering i Somalia, anerkender den danske stat ingen dokumenter udstedt i Somalia. Mens man i andre midlertidigt lovløse lande (f.eks. i Libyen i 2011) godt kunne finde en praktisk løsning, så kan det altså ikke lade sig gøre med somaliske familiesager.
Besøg fra Somalia
Justitsministeriet udsendte 15. november 2011 et notat ud om visumpraksis i forbindelse med Somalia. Her står, at man kun kan få visum (Schengenvisum), hvis familiemedlemmet i Danmark er død eller alvorligt syg.
Dette udelukker næsten alle besøg.
Familiesammeføring
Det gør det samtidig særdeles svært at lave familiesammenføringer.  Ikke engang hvis man er gift, er der meget håb. For et af kravene er, at ægtefællen i Somalia skal have været i Danmark to gange på visum-ophold – de besøg er det, der skal vise, at ægtefællen har væsentlig tilknytning til Danmark.
”Men de visumophold får de jo ikke, og derfor kan de heller ikke blive familiesammenført,” siger Tage Gøttsche. Han tilføjer, at hvis ægteskabet er indgået efter at Somalia blev "lovløs" anerkendes en vielsesattest fra Somalia ikke.
DNA-test i Sverige
Hvis man har børn i Somalia, man vil familiesammenføres med, kan det af de samme årsager ikke lade sig gøre: den danske stat anerkender ikke dåbsattester eller andet, der kan påvise slægtskabet.
I Sverige er man i år gået en anden vej: en dom fra Migrationsöverdomstolen betyder, at den svenske stat skal anerkende DNA-test, der dokumenterer barnets identitet. En DNA-test er særdeles dyr, men ifølge Tage Gøttsche skal den svenske stat betale omkostningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.