Der er nok at gøre for en beboerrådgiver, når krisen kradser. Maryam Fereidanian, som er rådgiver i Toveshøj, kom med eksempler på sit arbejde, da hun var inviteret med på Toveshøjs afdelingsbestyrelsesmøde lige før sommerferien. Hendes opgørelse er med i referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet.
Maryam Fereidanian fortalte, at hun har haft mange henvendelser i den seneste tid. Nogle dage har der været op til otte samtaler pr. dag.
I forbindelse med den nye starthjælp har der været lidt ekstra arbejde, men ikke overvældende. Der har også været henvendelser vedrørende medicinhjælp, disse er dog blevet afvist af kommunen grundet besparelser.

Fem udsættelser
I to uger i juni var der fem sager om udsættelser, hvilket er mange. Heraf har tre familier med børn henvendt sig med henblik på økonomisk hjælp.

Udsættelser kommer som oftest efter måneder, hvor der ikke er betalt husleje – altså huslejerestancer. Desværre finder nogle først ud af alvoren omkring huslejerestance, når de er blevet ophævet fra deres lejemål.
Maryam fortalte, at mange beboere ikke kan forstå de ekstra regninger, der kan komme i forbindelse med el, vand og varme. Mange har desværre et helt forkert billede af boligforeningen, idet de føler, at Brabrand Boligforening ”stjæler” fra dem.
Der er i år kommet penge fra fondsbevillinger til engangsudgifter til børn. Beløbet var meget lig beløbet, som blev bevilget sidste år. Otte børn har i år fået bevilget hjælp.

Mange kommer også i forbindelse med indbrud i deres lejligheder. De mange indbrud har skabt rigtig meget utryghed.

I år var der 34 ansøgninger til familieferie, hvoraf 27 familier har fået bevilling.

Fakta om beboerrådgiveren i Toveshøj
Fakta om beboerrådgivere i Gellerup-Holmstrup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.