Viby Bibliotek tilbyder i efteråret en udvidet form for lektiecafé, hvor du som forælder har mulighed for at komme med og få inspiration til, hvordan du kan hjælpe dit barn med lektierne.
Redskaber og gode råd
Projektet bygger ifølge Eva Andersen, der er frivillig i caféen, på et ønske om at give forældre nogle konkrete redskaber, som kan hjælpe dem i forhold til deres børns lektielæsning. At vise dem, at de kan spille en vigtig rolle på trods af den sproglige faktor, som de måske selv opfatter som en barriere eller en hæmsko.
Baggrund for projektet
Formålet med projektet ”Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne” at ikke at belære forældre om, hvordan de skal undervise deres børn, men derimod at komme med gode råd til, hvordan de kan spille en rolle i lektielæsningen ved at give dem nogle konkrete værktøjer til formålet.
Projektet bygger på erfaringer fra to tidligere prøveforløb, der peger på, at mange forældre med andet modersmål end dansk oplever, at de har svært ved at hjælpe deres børn med lektierne. Grunden er blandt andet, at forældrene ofte ikke selv har gået i skole i Danmark, og at de derfor kan have svært ved at gennemskue det danske skolesystem, men også sproget kan være en hindring.
Fælles lektiecafé på biblioteket
Lektiecaféen for forældre foregår på Viby Bibliotek sideløbende med den etablerede lektiecafé for børn. Første gang er torsdag den 20. september kl. 15.30 og efterfølgende hver torsdag i lige uger. Der er åbent for alle, der er interesserede i råd og inspiration til, hvordan de kan hjælpe børnene med lektierne.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i pjecen ”Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne” og filmen ”Velkommen til den danske folkeskole”.
Du kan se pjecen her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.