I september-nummeret af Skræppebladet skriver journalist Marianne Stenberg fra Brabrand Boligforening om reglerne vedrørende tryghedsgarantien. Gellerup.nu bringer her de vigtigste informationer.
Hvad er tryghedsgarantien?
Tryghedsgarantien gælder for de beboere, der bor i blokkene Bentesvej 13-19, 21-31 og 41-51, som skal rives ned i forbindelse med helhedsplanen. Tryghedsgarantien betyder, at du ikke pludselig står uden et sted at bo i forbindelse med nedrivningen.
Du vil blive tilbudt en ny bolig, så du kan blive boende i området. Denne bolig vil være af samme stand og størrelse, som din nuværende bolig, og vil være velistandsat ved indflytning.
Ønsker til ny bolig
Du vil modtage et spørgeskema fra boligforeningen, hvori du kan anføre dine ønsker til din nye bolig. Ønsker du for eksempel en større eller mindre lejlighed, vil boligforeningen forsøge at imødekomme dette ønske.
Bemærk, at du kun vil modtage to tilbud om en ny bolig. Det betyder, at du kun kan takke nej til ét tilbud. Siger du nej til det andet tilbud også, er det dit eget ansvar at finde en ny bolig.
Udflytning og flyttehjælp
Du vil modtage et brev fra boligforeningen med besked om, hvornår du senest skal være fraflyttet din nuværende bolig. Dette brev vil du modtage senest 12 måneder før nedrivningen skal finde sted.
Fra den 1. september, hvor tryghedsgarantien træder i kraft, kan du få flyttehjælp af boligforeningen og få dækket udgifter til flytning af fastnettelefon og internetopkobling.
Opsigelse og husleje
Flytter du i perioden 1. september 2012 frem til den dato, hvor nedrivningsdatoen offentliggøres, hæfter du for tre måneders husleje, hvis ikke boligen bliver genudlejet.
Flytter du i perioden fra offentliggørelsen af nedrivningsdatoen frem til seks måneder inden nedrivningen, hæfter du for halvanden måneds husleje.
Flytter du seks måneder inden nedrivningen, hæfter du ikke for fraflytning. Lejemålet skal dog stadig opsiges.
Bemærk, at hvis du tager imod et af de to tilbud om genhusning, som boligforeningen sender til dig, vil ind- og udflytning blive timet sådan, at du ikke står med dobbelt husleje.
Hjælp og information
Der vil i forbindelse med tryghedsgarantien være ekstra mandskab og ressourcer til at hjælpe beboerne. Helhedsplanens informationsvogn vil i perioder være parkeret udenfor de berørte blokke på Bentesvej – også her vil der være mandskab til at svare på beboernes spørgsmål ved personlig henvendelse.
Her kan du læse om tryghedsgarantien på dansk, engelsk, arabisk, somalisk og tyrkisk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.