På Søndervangskolen sættes der tidligt ind for at imødekomme kravet om at 95 procent af folkeskolens elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skolen arbejder også intensivt med den såkaldte UEA-undervisning, hvor der undervises i uddannelse, erhverv og arbejdsmarked. Søndervangskolen har i den forbindelse indgået en række faste aftaler med virksomheder og ungdomsuddannelser, der skal forberede skolens elever til deres ungdomsuddannelse.
Allerede fra 0. årgang medvirker eleverne på Søndervangskolen i projektet virksomhedsadoption, hvor eleverne besøger udvalgte virksomheder for få indblik arbejdslivet.
Det må siges at være en meget tidlig indsats i forhold til uddannelse og erhverv. Undervisningen i erhverv, uddannelse og arbejdsmarked er obligatorisk helt fra 0. klasse, og skaber forståelse for formålet med skolegangen.
Skole-hjemvejleder Sofia Suleman fra Søndervangskolen siger dog, at UEA-undervisningen i 0.-3. klasse kommer til at foregå som en blanding af undervisning og leg. 
Derudover har Søndervangskolen tre nye projekter for de ældre elever, der alle er rettet mod uddannelse og erhverv.
JobSnuser
Eleverne på 6. og 7. årgang deltager i undervisningsforløbet ”JobSnuser”, hvor klasserne samarbejder med en erhvervsrettet uddannelse og en udvalgt virksomhed. Forløbet giver eleverne indblik i, hvordan uddannelse og erhverv hænger sammen, og dermed forberedes eleverne til arbejdet med deres uddannelsesplaner.
Fastholdelseskaravanen
I ”Fastholdelseskaravanen” besøger elever og deres forældre Aarhus Tech, HG og SOSU-uddannelserne. Disse besøg forbereder elever og forældre til at træffe de rigtige valg i forbindelse med elevernes kommende uddannelser.
Talentdag på Viby Gymnasium
Endeligt skal udvalgte elever fra 8. og 9. årgang besøge Viby Gymnasium, der afholder en talentdag for elever med interesse for de naturvidenskabelige fag. Hermed bygges der bro mellem Søndervangskolen og gymnasiet, og eleverne får mulighed for at prøve kræfter med den gymnasiale uddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.