Helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj handler om vejomlægninger, nedrivninger og nybyggeri, gør den ikke? Jo, men den indeholder faktisk meget mere end det.
Den attraktive bydel
Gellerup-Toveshøj-området skal gøres attraktivt at bo og færdes i, men for at nå målet om at blive en attraktiv bydel, er det ikke nok med fysiske ændringer.
Derfor er Brabrand Boligforening, Gellerupparken og Toveshøj i samarbejde med Aarhus Kommune og foreningerne i området i gang med at udarbejde en plan for, hvordan de fysiske ændringer skal danne grundlag for de sociale forbedringer, der også skal til, for at målet nås.
Boligsocial helhedsplan
Den boligsociale helhedsplan, som kommer ud af dette samarbejde, sætter fokus på livet mellem blokkene og beboernes velfærd.
En kort version af den boligsociale helhedsplan bliver i løbet af uge 37 indsendt til Landsbyggefonden, som herefter skal give grønt lys til udviklingen af en mere detaljeret plan. Så kan planen træde i kraft til årsskiftet.
Fokus er på to områder: ”Forbedring af forholdene for børn, unge og familier” og ”Styrkelse af beboernetværk, borgerinddragelse og demokrati”.
Trio forbereder planen
Et lille udvalg bestående af de to afdelingsbestyrelsesformænd for Gellerup og Toveshøj, Helle Hansen og Anett S. Christiansen og foreningsbestyrelsesmedlem Troels Bo Knudsen, har stået for at formulere den kommende boligsociale helhedsplan.
Hans Esmann Eriksen fra Skræppebladet har taget en snak med trioen, og Gellerup.nu bringer her uddrag af dette interview.
Koordineret indsats
Boligsociale projekter er ikke en nyhed i Gellerup og Toveshøj. Der har været mange i tidens løb, men nu skal de forankres bedre i området, og der skal være en rød tråd i det boligsociale arbejde. Det skal den boligsociale helhedsplan være garant for.
”Koordineringen af den kommende boligsociale helhedsplan skal sikre, at der tænkes i synergier, og at der samarbejdes mellem de enkelte projekter, kommunens indsatser og de lokale foreningers initiativer,” fortæller Troels Bo Knudsen.
Inddragelse og beboerdemokrati
I den boligsociale helhedsplan vil der ifølge Helle Hansen også være fokus på at inddrage forældre i at hjælpe deres børn med at få et godt fritidsliv, så flere deltager i de sunde og gode fritidsaktiviteter i Gellerup og Toveshøj.
”Et godt liv imellem blokkene gør, at beboerne føler sig knyttet til området og derfor bliver mere forpligtede til at tage et ansvar,” tilføjer Anett S. Christiansen.
Endelig er der et øget fokus på at styrke beboerdemokratiet i de to afdelinger.
”Beboerdemokrati er ikke altid lige nemt i de afdelinger, hvor der er kulturelle skel. Det kan betyde, at beboerne har svært ved at forstå hinanden, og at der let opstår misforståelser. Derfor tror jeg på, at hvis vi støtter op om og styrker livet mellem blokkene, så vil vores beboerdemokrati blive endnu bedre,” fastslår Anett S. Christiansen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.