Man må stadig ikke holde kat på Toveshøj. Og man må heller ikke holde hund, men der er ingen max.-grænse for, hvor længe en hund må være på besøg.
Det er konklusionen, efter at Toveshøjs beboere tirsdag aften nedstemte afdelingsbestyrelsens forslag om at tillade hold af det populære kæledyr med stemmetallet 46-28, 2 stemmer var blanke.

Forslaget
Afdelingsbestyrelsens formand, Anett Sällsäter Christiansen, præsenterede forslaget. Der er tale om en foreslået tilføjelse til ordensreglementet. Katte skal ifølge forslaget tillades på den betingelse, at de er registreret og øretatoveret.
Reglementet for hunde foreslår afdelingsbestyrelsen ændret således, at man gerne må have en hund på besøg i op til 21 dage, og dette skal meddeles driftskontoret forud for besøget.
 
Høm-høm eller livskvalitet
Debatten forud for afstemningen gik primært på kattene. Tidligere formand for afdelingsbestyrelsen, Ingrid Laursen, talte om de høm-høm´er, som hun har oplevet børn blive smurt ind i og om mennesker med allergi, der ikke kan tåle katte.

En anden beboer gik imod dette synspunkt. ”Det giver livskvalitet til mennesker at have en kat!” lød den klare udmelding.

Efter noget snak frem og tilbage blev der skredet til afstemning, som endte med et massivt flertal på 46-26 mod afdelingsbestyrelsens forslag.

Fakta om ordensreglementet

Det hidtidige ordensreglement om dyr gælder således stadig. Dette betyder for beboerne, at katte, hunde, slanger, krybdyr og edderkopper ikke er tilladt. Andre dyr, som ikke kommer uden for lejligheden, og som ikke giver nogen gene eller er til fare for andre beboere, er tilladt. Til gengæld er der ingen regler om besøg af hunde – hverken for eller imod.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.