Huslejen på Toveshøj stiger nu med 5,1 procent. For et år siden fik beboerne en  stigning på 7 procent, og selv om de forsøgte at forkaste den høje stigning på beboermødet, så var der ikke noget at gøre. Uden glæde valgte de fremmødte beboere denne gang at sige ja til budgettet.
Men beboerne kan selv gøre noget for, at den ikke stiger så meget næste år. For hele  42 procent af de budgetterede udgifter er ”adfærdsafhængige” – det er poster som hærværk, sortering, vandforbrug mv., som beboerne selv kan påvirke.
Afdelingsbestyrelsens formand, Anett Sällsäter Christiansen, pointerede på beboermødet, at der stadig er alt for meget hærværk i afdelingen.  Det skyldes måske folk udefra – men der videoovervåges ikke, så man ved det ikke.
I løbet af 13 dage fra 29. februar til 12. marts blev der begået hærværk for over 86.000 kr., især på kælderdøre, ruder og kælderrum.
Flere initiativer skal modvirke hærværk og sænke udgifter:

  • Der er kommet bedre lys på Lenesvej. På de mørke tidspunkter har den dårlige belysning medført øget risiko for ubudne gæster.
  • Man har nedlagt fiberkabler til brug for beboernes Internetforbindelser.
  • Hvis beboerne senere siger ja til videoovervågning, kan videokameraerne tilsluttes fibernettet.  Overvågning vil mindske hærværk.

Dårlig sortering af affald
Affaldet bliver ikke altid sorteret ordentligt, og det koster rigtig meget at aflevere usorteret affald. Beboerne skal blive bedre til at sortere affaldet – og hvis der sættes kameraer op ved containergårdene, bliver affaldet også sorteret bedre.
Anett Sällsäter Christiansen nævnte, at afdelingsbestyrelsen har overvejet andre containergårde eller molokker (underjordisk system) for at forbedre sorteringen. Molokkerne er dog for dyre, netop på grund af dårlig sortering.
Dyr legeplads
”Den tidligere afdelingsbestyrelse har også brugt dyre penge på en legeplads, og selv om det er en god legeplads, har den kostet os penge, som ellers skulle have været brugt på at mindske huslejestigningerne,” siger Anett Sällsäter Christiansen.
Der er også tab på fraflytninger, især når nogle beboere vælger at flytte i ly af natten. Budgettet sætter 200.000 kr. af til dette. Det er dog mindre end sidste år, fordi indskuddet nu er steget markant. En tre-værelses koster nu 22.000 kr. i indskud mod før under 10.000 kr.
"Der er skåret ind til benet, så det er nødvendigt, at beboerne tager et aktivt ansvar,” siger Anett Sällsäter Christiansen til gellerup.nu om de adfærdsafhængige udgifter. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.