Der blev både talt om huslejestigninger og helhedsplan og valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen, da Gellerupparken torsdag holdt afdelingsmøde.
Det rumler stadig over Helhedsplanens konsekvenser for beboerne i Gellerupparken.
Tryghedsgarantien blev taget op på afdelingsmødet. Den er trådt i kraft 1. september 2012 med et års forsinkelse i forhold til forventningen i 2011.
Næstformand for afdelingsbestyrelsen, Ali Khalil, har tidligere i Jyllands-Posten været ude med en barsk kritik af, at boligforeningen og Aarhus Kommune har besluttet, at helt frem til seks måneder før nedrivningen kan man som fraflyttende beboer komme til at hænge på tre måneders husleje, hvis lejligheden ikke kan lejres ud på korttidsbasis. Afdelingsbestyrelsens formand, Helle Hansen, var også kritisk over denne del af tryghedsgarantien, og bestyrelsen opfordrer beboerne til at vente med at flytte.
Man ved endnu ikke, hvornår blokkene på Bentesvej skal rives ned.
Hærværk koster husleje
Sidste år fik beboerne en huslejestigning på over 7 procent, men i år er varslet noget mindre, 3,16 procent. Det positive er tillige, at beboerne i nogen grad selv har indflydelse på udgifterne. En gennemgang af budgettet viser nemlig, at en stor del af udgifterne er under indflydelse af folks adfærd.
Alt for mange penge er brugt på at sætte i stand efter hærværk, og Mogens Clingmann, regnskabschef i Brabrand Boligforening, lod en stærk opfordring lyde: ”Tænk over, at disse udgifter skal begrænses!”
En del af hærværksproblematikken kan måske blive løst ad anden vej. Afdelingen er i gang med at få nedgravet fiberkabler, som bl.a. gør videoovervågning mulig. Beboerne skal senere tage stilling for eller imod opsætning af kameraer..
Nye suppleanter snuser til arbejdet
En afdelingsbestyrelse med kun én suppleant kan give problemer ved repræsentantskabsmødet. Her vil man gerne kunne stille fuldtalligt – hvilket for Gellerupparkens vegne betyder 15 medlemmer. 
Derfor opfordrede afdelingsbestyrelsen beboerne til at overveje at snuse til bestyrelsesarbejdet ved at stille op som suppleant.
Fem beboere – heriblandt to af gellerup.nu´s redaktionsmedlemmer – tog udfordringen op, hvilket vil sige, at Gellerupparkens afdelingsbestyrelse nu består af 15 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne Ahmed M. Asker Aqraa, Anna Margrethe Nebel, Mohammad Saleh, Elsebeth Frederiksen, Kaltumo Guraa og Sean Ryan Bjerremand.
De 15 i afdelingsbestyrelsen var ikke på valg og fortsætter derfor.
48 af Gellerupparkens 1776 husstande var mødt op til beboermødet, som blev ledet af Gellerupparkens tidligere formand, Khaled Mansour, som dirigent.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.